Lakás vásárlási illeték kalkulátor 2024

Mennyi illetéket kell fizetnem ingatlan vásárlásakor 2024-ben?

Ingatlan illeték kalkulátor 2024. Kalkulátorunk segítségével kiszámolhatja, hogy lakás/lakóingatlan vásárlása esetén mennyi illetéket kell fizetnie. Ingatlan vásárlás illeték kalkulátor 2024. Adja meg a megvásárolni kívánt ingatlan vételárát és még néhány egyéb adatot (pl. 1 éven belül eladott ingatlan ára) és nyomja meg a SzámoldKi gombot, hogy kalkulátorunk megmutassa Önnek a fizetendő ingatlan illeték nagyságát.

Az ingatlanok megszerzése visszterhes vagyonátruházási illeték alá esik. A visszterhes vagyonátruházási illeték mértékét a - többször módosított - 1990. évi XCIII. törvény szabályozza.

Az illeték általános mértékének számítása az alábbi szabályok szerint történik:

A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke - ha a törvény másként nem rendelkezik - a megszerzett vagyon (pl. lakóház, garázs, telek, üdülő, lakás, stb.) terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után a jelenlegi szabályozás szerint egységesen 4%

Ingatlan, illetve belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint.

Megjegyzés: Ingatlan résztulajdonának szerzése esetén az 1 milliárd forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére kell alkalmazni a 4%-os illetéket, illetve az ingatlanonként legfeljebb 200 millió forintot a tulajdoni hányad arányában kell figyelembe venni.

Ha ingatlan vásárlását tervezi, akkor hitelválasztás, CSOK, állami támogatások stb. igényléséhez kérje IDE kattintva a Dr. Hitel ingyenes segítségét.

Az illetéktörvény nem csupán a vagyonszerzés illetékéről, hanem a kedvezményekről is rendelkezik. Ilyen például az első lakásukat vásárlók illetékre vonatkozó részletfizetési lehetősége, valamint a 35 év alattiak illetékkedvezménye szintén az első lakás megszerzésekor. (forrás: NAV)

Részletfizetés jár, de kérni kell: az első lakástulajdont szerzők, ha kérik, az illetékre 12 havi pótlékmentes részletfizetési kedvezményt kapnak. Ez életkortól és a lakás értékétől függetlenül megillet mindenkit, amikor első lakását megszerzi.

A 35 évnél fiatalabbaknak ráadásul illetékkedvezmény is jár: csak a felét kell kifizetniük a lakás értékéhez viszonyított illetéknek, ha a tulajdon egészének értéke nem több 15 millió forintnál. Kedvezmény nélkül pl. egy 15 milliós ingatlan illetéke 600 ezer forint, a fiataloknak viszont csak 300 000 forintot kell fizetniük.

Az illetékkedvezményeket célszerű az adásvételi szerződésben, vagy a Földhivatalhoz benyújtandó, az adóhivatali B400-as (Adatlap ingatlan vagyonszerzés esetén a vagyont szerző adatainak, illetékmentességének, kedvezményének… bejelentéséhez) adatlapon kérni. Máskülönben ilyen nyilatkozatot legkésőbb a NAV által küldött fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig, vagyis a kézbesítéstől számított 15 napon belül tehet a vásárló a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz címzett beadványban.

A részletfizetés és az illetékkedvezmény együtt és külön-külön is igénybe vehető. Azonban a részletek késedelmes befizetése azzal járhat, hogy a fennálló tartozást késedelmi pótlékkal növelten egy összegben kell megfizetni.

Igen! Építtetőtől vásárolt új építésű ingatlan első értékesítése esetén a vásárlás 15 millió forintig illetékmentes, 15-30 millió forint közötti vételár esetén a 15 millió forint feletti részre kell csak illetéket fizetni.

30 millió forint feletti érték esetén viszont nincsen kedvezmény: ebben az esetben a teljes vételár illetékköteles.

Használt lakás eladása, valamint másik lakás vásárlása esetén az eladási és a vételi árak különbsége az illeték fizetés alapja. Ha a régi lakás eladási ára magasabb, mint az új lakás vételi ára, akkor nincs illetékfizetetési kötelezettség. Ami fontos feltétel, hogy az eladás és a vétel között maximum 1 év telhet el!
Mennyi illetéket kell fizetnem ingatlan vásárlásakor 2024-ben?
Lakás vásárlási illeték kalkulátor 2024
Kiszámolom!

Lehet hogy ezek is tetszenének: