Jogosan van jogosítványod? Játékos KRESZ teszt

KRESZ teszt és autóvezetési ismeretek kalkulátor

A címben feltett kérdésre a válasz természetesen az, hogy: IGEN. Hiszen valamikor kisebb-nagyobb fáradalmak árán, de megszerezted a jogosítványodat. De azóta sok minden megváltozott. Ha most lenne a KRESZ vizsga, átmennél rajta? KRESZ-teszt kalkulátorunk megmutatja az igazságot!

Vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van. Ha a kérelmező külföldi hatóság által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezik, a közlekedési igazgatási hatóság a 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 17-19. §-a alapján jár el.

A fentiek szerint meghatározott magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.

A külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély esetén a vezetői engedély kiadásának feltétele a tartózkodási jogosultságot igazoló okmány bemutatása mellett a külföldi személy jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.

A külföldön megszerzett vezetői engedély honosítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha a kérelmező Magyarországon szerez olyan járműfajta vezetésére való jogosultságot, amellyel korábban nem rendelkezett.

forrás: ugyintezes.magyarorszag.hu

Jogosítványt az kaphat, aki

- betöltötte a járműkategóriához előírt életkort, és a jártassági feltételeknek eleget tesz ("B" kategóriába tartozó gépjármű esetében 17 év),

- a járművezetői tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott, vagy tanfolyammentes vizsgát tehet,

- sikeresen letette az elméleti vizsgát (a KRESZ-vizsgát), majd a műszaki, a rutin és a forgalmi vizsgát;

- rendelkezik az elsősegélynyújtási ismeretek megszerzését bizonyító igazolással (vagyis eredményesen elvégezte az elsősegélynyújtási tanfolyamot vagy végzettsége miatt felmentést kapott); 

- a járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmas;

- az egészségügyi alkalmasság feltételeinek megfelel

- az előírt pályaalkalmassági feltételeknek megfelel.

forrás: ugyintezes.magyarorszag.hu

Gépjárművek:

- B1 kategória: négykerekű motorkerékpárok, amelyek terheletlen tömege nem haladja meg a 400 kg-ot (L7e kategória) (az árufuvarozásra szánt járművek esetében az 550 kg-ot), az elektromos járművek esetében az akkumulátorok tömegét nem számítva, és amelyek legnagyobb hasznos teljesítménye nem haladja meg a 15 kW-ot; ezek a járművek motoros tricikliknek minősülnek, és teljesíteniük kell az L5e kategóriába tartozó motoros triciklikre alkalmazandó műszaki követelményeket, kivéve, ha külön irányelvekben ettől eltérő rendelkezés szerepel

- B kategória: A 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű;

- BE kategória: "B" kategóriába tartozó vontató jármű és pótkocsi vagy félpótkocsi olyan szerelvénye, amelyben a pótkocsi vagy félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg

C1 kategória: nem a "D1" vagy "D" kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 7500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény

- C1E kategória: "C1" kategóriába tartozó járműből és nehéz pótkocsiból álló olyan járműszerelvény, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 12 000 kg-ot nem haladja meg, továbbá

- C kategória: nem a "D1" vagy "D" kategóriába tartozó, 3500 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű, és a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény

- CE kategória: a "C" kategóriába sorolt gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény

- D1 kategória: a vezetőn kívül legfeljebb tizenhat utas szállítására tervezett és gyártott, 8 m-t meg nem haladó legnagyobb hosszúságú gépjárművek; "D1" kategóriába tartozó gépjármű és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény

- D1E kategória: "D1" kategóriába tartozó gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény

- D kategória: a vezetőn kívül több mint 8 utas szállítására tervezett és gyártott gépjárművek; a D kategóriába tartozó gépjárműből és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény

- DE kategória: "D" kategóriába tartozó gépjárműből és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény

- T kategória: mezőgazdasági vontató (mezőgazdasági és erdészeti traktor) és két nehéz pótkocsi

- M kategória: segédmotoros kerékpár (ide értve a "mopedautót" is)

- TR trolibusz: trolibusz

- V kategória: kerti traktor

forrás: ugyintezes.magyarorszag.hu

KRESZ teszt és autóvezetési ismeretek kalkulátor
Jogosan van jogosítványod? Játékos KRESZ teszt
Kiszámolom!

Lehet hogy ezek is tetszenének: