Mekkora a bruttó/nettó bérem az átlaghoz képest?

Bruttó bér, nettó bér nagysága 2023 kalkulátor

Bruttó bér - nettó bér nagysága: kalkulátorunk segítségével megtudhatod, kiszámíthatod, hogy a magyarországi lakosságot vizsgálva a havi fizetésed mekkora mértékű. Jobban vagy rosszabbul keresel mint mások? Bérkalkulátor 2023.

Jogszabály alapján az alábbi az adókat és járulékokat kell levonni 2016-ban:

- a személyi jövedelemadó előleget, adót a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mértékben, mely jelenleg 15% mértékű

- 8,5 százalék egészségbiztosítási-és munkaerő-piaci járulékot (ami megbontva az alábbi tételeket tartalmazza: természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 %, pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 %, munkaerő-piaci járulék 1,5 %)

- 10 százalék nyugdíjjárulékot.

A Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv. MT) rendelkezései szerint letiltásnak, végrehajtásnak csak jogszabály vagy végrehajtható határozat alapján van helye. A jövedelem letiltása általában azt jelenti, hogy a végrehajtó hivatalos úton utasítja a munkáltatót, hogy az adós jövedelméből rendszeresen vonjon le bizonyos összeget és azt utalja át a végrehajtónak, illetve a hitelezőnek. Ezt az összeget a munkavállaló már nem is kapja meg.

A levonás közös szabályai (forrás: 1994. évi LIII. törvény)

61§ (1) A végrehajtás során a munkabérből történő levonásnál azt az összeget kell alapul venni, amely a munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), egészségbiztosítási és nyugdíjjáruléknak, magánnyugdíj-pénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmarad.

(2) Az (1) bekezdés szerint csökkentett összegből - e törvényben foglalt részletes szabályok szerint - általában legfeljebb 33%-ot, kivételesen legfeljebb 50%-ot lehet levonni.

62. §  (1) A 61. § szerinti levonás során mentes a végrehajtás alól a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely megfelel az öregségi nyugdíj [27. § a) pont] legalacsonyabb összegének (jelenleg 28.500 Ft). Ez a mentesség nem áll fenn a gyermektartásdíj és a szüléssel járó költség (a továbbiakban: gyermektartásdíj) végrehajtása esetén.

(2) Ha az adós több munkáltatótól kap munkabért, az (1) bekezdés szerinti mentesség őt abból a munkabérből illeti meg, amelyet elsőként tiltottak le.

(3) Ha az adós ugyanattól a munkáltatótól egyidejűleg több jogcímen kap munkabért, ezeket az (1) bekezdés szerinti mentesség szempontjából összevontan kell figyelembe venni.

63. § A 61. § szerinti levonás után fennmaradó összegből korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely meghaladja az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének (jelenleg 28.500 Ft) ötszörösét.

Levonás a munkavállalói munkabérből

A munkaviszony alapján kapott munkabérből (a továbbiakban: munkavállalói munkabér) legfeljebb 33%-ot lehet levonni.

A levonás a munkavállalói munkabérnek legfeljebb 50%-áig terjedhet az alábbi követelések fejében:

a) tartásdíj

b) az adóssal szemben fennálló munkavállalói munkabér követelés,

c) jogalap nélkül felvett munkavállalói munkabér és társadalombiztosítási ellátás.

Több letiltás esetén a levonás a munkavállalói munkabérnek legfeljebb 50%-áig terjedhet.Munkavállalói munkabérnek minősül a munkáltató által, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti béren kívüli juttatás kivételével minden olyan, a munkavállaló munkaviszonyára vagy annak megszüntetésére, megszűnésére tekintettel kifizetett pénzbeli juttatás, amelyet személyi jövedelemadó-előleg fizetési kötelezettség terhel a magánszemélynél.

Kielégítési sorrend

Ha a befolyt összeg nem fedezi a végrehajtás során behajtani kívánt valamennyi követelést, a kielégítési sorrend - a követelések jogcímét alapul véve - a következő:

a) gyermektartásdíj,

b) jogszabályon alapuló egyéb tartásdíj,

c) munkavállalói munkabér és a vele egy tekintet alá eső járandóság (65. és 66. §),

d) a büntető- és a büntetésvégrehajtási, valamint a szabálysértési eljárásban az adóssal szemben megállapított, az állam javára fizetendő összeg, a vagyonelkobzásból eredő követelés (a polgári jogi igény kivételével),

e) adó, társadalombiztosítási követelés és más köztartozás,

f) egyéb követelés,

g) a végrehajtási eljárásban kiszabott rendbírság.

(2) Egy összegben előre vállalt tartásdíj behajtása esetén a tartásdíjnak a felosztási terv elkészítéséig tartó időszakra eső, időarányosan kiszámított hányada elégítendő ki az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerint, a tartásdíj ezt meghaladó része az egyéb követelések között elégíthető ki.

Bruttó bér, nettó bér nagysága 2023 kalkulátor
Mekkora a bruttó/nettó bérem az átlaghoz képest?
Kiszámolom!

Lehet hogy ezek is tetszenének: