Mennyibe kerül adott kWh elektromos energia 2023-ban?

Lakossági áram ára, elektromos áram kalkulátor 2023

Magyarországon a lakossági villamos-energia piac többszereplős (ELMŰ-ÉMÁSZ, E.ON, MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. - korábbi nevén NKM Nemzeti Közművek Zrt.). A villamos áram ára 2023-ben is attól is függ, hogy melyik energiaszolgáltató ügyfelei vagyunk. A lakossági villamos energia díjak az elfogyasztott kwh mennyiség szerint (villanyóra állás alapján) egy tarifatáblázat alapján kerül kiszámításra és kiszámlázásra. Kalkulátorunk segítségével nagyságrendileg kiszámolhatod, hogy mennyi volt a fogyasztásod. A becsléshez meg kell adnod a szolgáltatód nevét, az elfogyasztott kilowattóra (kWh) mennyiségét valamint azt, hogy nappali (A1) vagy kedvezményes (B - köznyelvben éjszakainak nevezett) áramot fogyasztottál 2023-ban. Az un. elosztói alapdíj nem a fogyasztás függvénye (az egy fix éves díj alapján kerül számlázási időszakonként kiszámlázásra) így azt kalkulátorunk nem mutatja (azt egy másik kalkulátorunk segítségével találod meg, csak írd a keresőbe, hogy: 'elosztói'.)

Az előrefizetős fogyasztásmérők alkalmazása szélesebb körben, elsők között Angliában terjedt el. Az ott szerzett tapasztalatok alapján jogalkotóink is beemelték az előrefizetős mérővel történő elszámolás intézményét a hazai gyakorlatba - olvashatjuk az ELMŰ honlapján.

Az előrefizetős villanyórák jogi háttere

Az előrefizetős mérőkről a VET (273/2007.(X.19) sz. Kormányrendelet) és a Szociális törvény (1993. évi III. törvény) rendelkezik, amely alapján előrefizetős mérőket kell felajánlani a védendő fogyasztóknak.

Kik a védendő fogyasztók?

A védendő fogyasztók a lakossági fogyasztók azon köre, amelyek külön jogszabályban rögzített tulajdonságaik (szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő) alapján a villamosenergia ellátásban megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek részt.

Kinek lehet előre fizetős villanyórája?

- Azoknak a védett fogyasztóknak, akik hátralékot halmoznak fel, lehetőségük van előrefizetős mérés igénybevételére.

- A két hónapnál hosszabb idejű részletfizetési megállapodás megkötésének feltétele az előrefizetős mérő felszerelése.

Hogyan működik az előre fizetős villanyóra?

A fogyasztásmérő a rendelkezésre álló energia mennyiséget mutatja kijelzőjén, mely a felhasználás mértékében csökken, a 25 kWh értékhatárt elérve figyelmeztető jelzést is ad. A fogyasztásmérőben a rendelkezésre álló energia mennyiségét feltöltő kód vásárlásával lehet növelni. A kódot a mérő kezelőfelületén lévő számbillentyűk használatával, vagy egyéb elektronikus eszközökhöz használt távirányítóval (pl. TV távirányító) lehet a fogyasztásmérőbe betölteni. Az előrefizetős mérőket az ügyfélszolgálati irodákban lehet igényelni, feltöltőkódot pedig a partnerüzletekben lehet vásárolni.

Az előrefizetős mérők alkalmazásának egyéb lehetőségei

- Az Önkormányzatok által meghatározott felhasználók

- Értékesítési szakterület döntése alapján meghatározott felhasználók (hátralékos ügyfelek, bérlakások, nyaralók)

- 2012-től az ELMŰ-ÉMÁSZ előirányozza a 60 napon túli tartozással rendelkező védett (kizárólag szociálisan rászorult) fogyasztók számára az előre fizetős mérők felszerelését.

Fogyasztásmérő hely kialakítása

Előrefizetős mérő felszerelése esetén, a mérő fogadására és kezelésére alkalmas, új mérőhelyet kell kialakítani. Követelmény a fogyasztásmérő szekrénnyel szemben, hogy az elvárt IP és beavatkozásokkal szembeni védelem biztosítása mellett, tegye lehetővé a fogyasztásmérő kezelőfelületének elérését. Ezt általában nyitható kezelőajtóval oldják meg a szekrénygyártók.

Nem szükséges új fogyasztásmérő helyet kialakítani, megfelelő műszaki állapotú meglévő fogyasztásmérő hely esetén, ha a zárpecsétek felhelyezése után is biztosított a fogyasztásmérő kezelő felületének elérése, vagy ha a készülék kezelését a felhasználó távirányítóval megoldja, és erről írásban nyilatkozik.

Az előrefizetős mérők alkalmazásának előnyei

- Megakadályozza a hátralék további felhalmozódását

- Gazdálkodásra ösztönöz

- A fogyasztásmérő felszerelésének költsége nem a fogyasztót terheli

Ha a villanyszámlán szereplő tételeket böngésszük, akkor találkozni fogunk (a nem túl nagy összegű, de mégis minden elszámoláskor a számlán szereplő) un. elosztói alapdíj tétellel.

Mi ez az elosztói alapdíj?

Az elosztói alapdíj azokra a szolgáltatói költségekre - egyebek mellett a vezeték karbantartására, a mérőcserére, leolvasásra - nyújt fedezetet, amelyek függetlenek a fogyasztástól, ezért éves fix díjat állapítanak meg rá az áramszolgáltatók.

Az elosztói alapdíj mértékét kalkulátorunk segtségével tudhatod meg IDE kattintva.

Az erőművi társaságok az általuk megtermelt villamos energiát kereskedőknek és egyetemes szolgáltatóknak értékesítik, amelyek vagy a nagykereskedelmi piacon adják tovább az áramot, vagy a felhasználóknak szolgáltatnak villamos energiát. A villamos energia a termelőtől az átviteli és az elosztó hálózaton keresztül jut el a felhasználóig. Az átviteli, elosztási tevékenységeket különálló társaságoknak kell végezniük, amelyek nem folytathatnak termelési vagy kereskedelmi tevékenységet.

A hazai piac szerkezete alapvetően 1995 körül alakult ki, amikor a nagyerőművek jelentős részét, az akkori közüzemi szolgáltatókat az elosztó hálózatokkal együtt privatizálták. Jelenleg az erőművek termelésük többségét a Magyar Villamos Művekkel (MVM-mel) kötött megállapodások keretében értékesítik: keretszerződésekkel az egyetemes szolgáltatók számára, bilaterális szerződésekkel és nyilvános kapacitásaukciókon a kereskedőknek. Az elsődleges kereskedői beszerzések jelentős része – a kereskedői szektoron belüli – másodlagos kereskedelmen megy keresztül, mielőtt a felhasználóknak eladnák vagy exportpiacra kerülne.

Sajátos értékesítési kategóriába esik a megújuló és hulladékalapú energiaforrással termelt villamos energia, amelyet a rendszerirányító, a MAVIR Zrt. kötelező átvétel (KÁT) keretében (jogszabályban meghatározott áron, a MEKH által kiadott engedélyben megszabott mennyiségben és időtartamban) köteles megvásárolni a termelőktől. A MAVIR Zrt. kereskedőknek, illetve a szervezett villamosenergia-piacon értékesíti a KÁT keretében értékesített, valamint annak kiegyenlítéséből származó villamos energiát.

forrás: mekh.hu/villamos-energia

Lakossági áram ára, elektromos áram kalkulátor 2023
Mennyibe kerül adott kWh elektromos energia 2023-ban?
Kiszámolom!

Lehet hogy ezek is tetszenének: