Nyugdíj összehasonlító kalkulátor

Mekkora nyugdíjat kapok?

Nyugdíj kalkulátorunk segítségével a hazai nyugdíjstatisztikák ismeretében megmutatjuk, hogy az Ön öregségi nyugdíja milyen mértékű a magyar nyugdíjak között.

Szeretnéd tudni, hogy mennyi van még hátra az életedből? A statisztikák és a matematika segítségével ezt könnyen kiszámolhatod. 

Ha szeretnél szembesülni, hogy mi vár Rád, és még hány évvel számolhatsz akkor SzámoldKi ITT!

Ha Ön még jelenleg nem nyugdíjas, joggal izgathatja az a kérdés, hogy mekkora lesz a várható állami nyugdíja. A kérdésre nem könnyű választ adni, hiszen számos szempont befolyásolja a jövőbeni nyugdíjunk értékét (pl. ledolgozott évek száma, múltbéli kereseti viszonyok, nyugdíj korhatár jövőbeni alakulása, valorizációs értékek alakulása stb.)

A jövőbeli állami nyugdíj megbecsülhető, melyhez használja kalkulátorunkat.

A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott, valamint a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó 2007. április 1-jétől a járulékalapot képező jövedelme után nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett.  (E járulék megfizetését az érintett vállalhatta 2007. január 1-jétől is.)

2008. január 1-jétől hatályos az a rendelkezés, hogy annak a saját jogú nyugellátásban részesülő személynek - ideértve azt is, akinek a nyugellátása a törvény rendelkezései szerint szünetel(t) - a nyugellátását kérelmére minden, 2006. december 31-ét követően (ha 2007. április 1-től fizetett nyugdíjjárulékot, azt követően) saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenysége 365 napja után, az általa ezen időszakban fizetendő nyugdíjjárulék alapja havi átlagos összegének 0,5 százalékával kell növelni.

A nyugdíj növelés iránti kérelmet az érintett lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz kell benyújtani az erre rendszeresített adatlapon. A kérelemhez a jogviszonyokra, jövedelmekre vonatkozó igazolást is csatolni kell.

A jogszabály hatálya az őstermelői tevékenységet végzőkre és a közterheket EKHO-val megfizető személyekre nem terjed ki, tekintettel arra, hogy ők saját jogú nyugdíjasként nyugdíjjárulék fizetésére nem kötelezettek.

(forrás: ONYF)

A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 49.§ (6) bekezdésével megállapított - 24. § (15) bekezdése értelmében az a személy, aki teljes összegű társadalombiztosítási nyugellátásban kíván részesülni, 2012. március 31. napjáig kezdeményezheti tagsági jogviszonyának megszüntetését annál a magán-nyugdíjpénztárnál, ahol a tagsági jogviszonya jelenleg fennáll.

Ezzel egyidejűleg rendelkeznie kell arról, hogy a hozamgarantált tőke összege feletti összeget és a tagsági ideje alatt befizetett tagdíjkiegészítés összegét „visszalépő tagi kifizetésként" fel kívánja venni, vagy önkéntes nyugdíjpénztárnál vezetett számlára kéri utalni. A rendelkezés elmaradása esetén a tagsági jogviszony megszűnését (2012. május 31.) követően a visszalépő tagi kifizetést a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerben lévő egyéni számláján kell jóváírni.

(forrás: ONYF)

A nyugdíjas igazolvány elvesztése bejelenthető személyesen vagy telefonon Nyugdíjfolyósító Igazgatóságon (1139 Budapest, Váci út 73. - telefon: 350-0155; 350-2755; 270-8927; 270-8999), továbbá írásban a nyugdíjfolyósítási törzsszámra hivatkozással a nyugdíjas sajátkezű aláírásával ellátva az igazgatóság postacímén (1820 Budapest).

Az elvesztés körülményeit is tartalmazó részletes bejelentést követően a nyugdíjfolyósító szerv új nyugdíjas igazolványt állít ki és megküldi az ügyfél lakcímére.

(forrás: ONYF)

Mekkora nyugdíjat kapok?
Nyugdíj összehasonlító kalkulátor
Kiszámolom!

Lehet hogy ezek is tetszenének: