Házasság/kapcsolat kalkulátor

Milyennek lát Téged a feleséged?

Kíváncsi vagy rá, hogy milyennek lát a feleséged? Vagy félsz az igazságtól és nem mered kitölteni ezt az önismereti tesztet? Most megtudhatod az igazságot!

Külföldi állampolgár(ok) is köthetnek házasságot Magyarországon. A házasságkötést megelőző eljárás lefolytatására a tervezett házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes.

Az eljárás során a személyazonosság és az állampolgárság igazolása mellett a következő iratokat kell becsatolni:

    •    születési anyakönyvi kivonatot

    •    a nem magyar állampolgárságú félnek az illetékes hazai hatósága által kiállított tanúsítványát (a tanúsítványt diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell benyújtani, kivéve, ha nemzetközi szerződés eltérően rendelkezik, valamint ha a tanúsítványt az adott állam magyarországi külképviselete állítja ki)

    •    indokolt esetben az illetékes közigazgatási hivatal vezetője felmentést adhat a tanúsítvány bemutatása alól (pl. az adott külföldi állam nem ismeri a tanúsítványt, vagy az háborús helyzet miatt nem beszerezhető)

    •    családi állapotot igazoló okiratot

    •    lakóhelyet igazoló okiratot

A pontosítás végett a házasságkötés helyszínén az adott anyakönyvi hivatalban kell érdeklődni a benyújtandó dokumentumok iránt!

forrás: mfa.gov.hu

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról értelmében: 

23. § (1) A nem magyar állampolgár részére a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Nmjt.) 38. § (1) bekezdése szerinti igazolás alól adott felmentés a kiállításának napjától számított hat hónapig érvényes.

(2) A felmentés megadása iránti kérelmet az együttesen személyesen megjelenő házasulók a házasság megkötésére jogosult anyakönyvvezetőnél nyújthatják be.

(3) Azonos nem magyar állampolgárságú házasulók az állampolgárságuk szerint illetékes, Magyarországra akkreditált külképviseleti hatóságnál is köthetnek házasságot, feltéve, hogy nemzetközi szerződés vagy viszonosság és a külföldi állam joga ezt lehetővé teszi.

Milyennek lát Téged a feleséged?
Házasság/kapcsolat kalkulátor
Kiszámolom!

Lehet hogy ezek is tetszenének: