Mennyi pénzt adjunk az ifjú házaspárnak?

Nászajándék készpénz összege kalkulátor

Esküvőre menni általában mindenki szeret. Jó hangulat, régen látott rokonok, barátok, ismerősök, roskadásig teli asztalok, tánc hajnalig… De sokak életét megkeseríti, hogy egyre inkább nem divat ajándékot vinni, hanem a pénzt szereti a legjobban az ifjú pár. De mennyit adjunk? Kalkulátorunk a hazai viszonyokat felmérve megkönnyíti az Ön döntését. Számolja Ki!

A KSH adatai alapján is kimutatható az az  Európa-szerte ismert jelenség, mely szerint egyre jobban kitolódik a párválasztás és fokozatosan nő az élettársi kapcsolatok aránya. Az 1990-es évektől látható együttélési trend töretlen a fejlett országokban. Magyarország még mindig az európai középmezőnybe tartozik, de ma már házasságon kívül születik csaknem minden második gyermek: a házasságon kívüli születések aránya 2013-ban volt az eddigi legmagasabb, 46,2 százalék.

Hazánkban a házasságkötések száma - az első világháborús évektől eltekintve - 2010-ben érte el mélypontját, akkor 35 500 pár állt az anyakönyvvezető elé. A csökkenés az elmúlt három évben megállt, és lassú emelkedés kezdődött.

Házasságkötések száma Magyarországon:

2013-ban: 36 986

2014-ben: 38 700

A házassági mozgalom hosszú idő óta csökkenő irányzata az elmúlt három évben megállt és lassú emelkedésbe ment át. Az ezredfordulót követő években megkötött 44–46 ezer házasság az 1970-es évekre jellemző évi 90–100 ezer közötti házasságkötésnek már a felét sem érte el. Az 1970-es években a Ratkó-korszakban született nemzedékek tagjai kötöttek nagy számban házasságot, az ezredfordulót követően pedig az ő gyermekeik ugyancsak nagy létszámú korosztályai léptek házasodási korba.

Ennek ellenére a házasságkötések száma tovább csökkent, és 2010-ben lokális minimumot ért el, ami az egyik legalacsonyabb érték volt a népmozgalmi statisztika eddigi történetében. Erről a mélypontról történt egy kismértékű elmozdulás az elmúlt három évben. A 2013. évi 36 900 házasságkötés 2,0 százalékkal, mintegy 740 párral haladta meg az előző évit, és közel 4 százalékkal, 1380 házaspárral múlta felül a 2010. évi szintet.

Az emelkedő irányzat eltérően érintette a különböző életkorú házasságra lépőket. Egyre ritkábban találni huszonöt év alatti fiatalokat a házasulók között, de a 30 év alatti nők és a 35 év alatti férfiak valamennyi korcsoport- jában csökkent vagy változatlan maradt a házasságkötések gyakorisága az előző évhez viszonyítva. Jelentős 5–7 százalékos emelkedés főleg a 35–49 éves nők körében volt észlehető.

A házasságkötések 2013. évi többletének túlnyomó része (több mint kétharmada) egyetlen korcsoportnak, a 35–39 éves nőknek köszönhető. 2013-ban nem változott a házasságkötések élet- kor szerinti profilja, továbbra is a 20-as éveik második felében járó nőknél, és a 30-as éveik elején járó férfiaknál volt a leggyakoribb a házasságkötés, bár az előző évhez képest mindkét frekventált korcsoportban mérséklődött a házasságkötési kedv.

forrás: KSH Statisztikai tükör 2014/28

2009. július 1-től a családi állapot új kategóriával, a bejegyzett élettársi kap- csolattal bővült. (2009. július 1-jén lépett hatályba a bejegyzett élettársi kapcsolatokról szóló 2009. évi XXIX. törvény, amely szabályozza az azonos nemű személyek közötti kapcsolat létesítését, megszűnését.)

 A 2009. év második felében 67 bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítettek, 2010-ben – az első teljes évben – pedig 80 ilyen párkapcsolatot anyakönyveztek. Azóta évről-évre csökkent az ilyen párkapcsolatot létesítők száma, és 2013-ban a három évvel korábbinak csak kevesebb, mint felét, 30 ilyen párkapcsolatot regisztráltak az anyakönyvvezetők.

Ezek közül 20 férfi és 10 női pár volt, az esetek csaknem felénél budapesti lakosok. A férfiak átlagosan 37,3 évesen, a nők 33,8 évesen kezdeményezték a hivatalos eljárást. A korkülönbség a férfipartnerek között átlagosan 6,4 év, a női párok között ennél alacsonyabb átlagosan 5,6 év volt.

A 15 éves és annál idősebb népesség családi állapot szerint

forrás: KSH Statisztikai tükör 2014/28

Nászajándék készpénz összege kalkulátor
Mennyi pénzt adjunk az ifjú házaspárnak?
Kiszámolom!

Lehet hogy ezek is tetszenének: