Mennyi gépjárműadót kell fizetni 2024-ben?

Gépjárműadó 2024 évi kalkulátor

A gépjárművek adóztatása a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján történik. Ezt az adófajtát (régebben súlyadónak nevezték) minden gépkocsi tulajdonosnak, illetve üzembentartónak meg kell fizetnie akár cégként, akár magánszemélyként. A gépjárműadó kivetése és beszedése korábban a lakóhely szerinti önkormányzat hatásköre volt, mely 2021-től a NAV hatáskörébe került. Gépjármű adó 2024 kalkulátorunk segítségével számolja ki, hogy Önnek mennyi gépjárműadót kell fizetnie éves szinten 2024-ban!

A gépjárművek adóztatása a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján történik.

Az adó alapja – a Gjt. 6. § (1) bekezdése értelmében – személyszállító gépjármű esetén a gépjárműnek a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.

Az adó mértéke a Gjt. 7. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint – a személyszállító gépjármű adóalapja után:

- a gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,

- a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,

- a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,

- a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,

- a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt.

Tudnivalók a tulajdonosok/üzembentartók számára:

Az adózónak/ügyfélnek bevallási, változás bejelentési kötelezettsége csak az adómentesség keletkezése, megszűnése, a gépjárműnek az adóalanytól való jogellenes eltulajdonítása esetén van.

Bejelentési kötelezettségét a változást követő 15 napon belül kell teljesíteni.

Minden más esetben (gépjármű vétele, eladása, forgalomba helyezése, forgalomból történő kivonása, lakcím, székhely, telephely változása, környezetvédelmi osztályba sorolás változása, rendszám változása) az illetékes Okmányiroda felé kell bejelenteni.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (továbbiakban: KEKKH) az adóhatóság részére havonta szolgáltat adatot a gépjárművek forgalomba helyezéséről, új gépjármű vásárlásáról, forgalomba való visszahelyezéséről, forgalomból való kivonásáról, környezetvédelmi besorolás, vagy rendszámváltozásról.

Ahol év közben nem történt változás az adóhatóság a következő év elején február hó végéig úgynevezett számla egyenleg értesítő kiküldésével tájékoztatja az érintetteket az adó összegéről. Csak azok az adózók értesülnek határozattal az adó összegéről, akiknek a megelőző évhez viszonyítva változik a fizetendő adó összege. Ezekben az esetekben is a változást követő év februárjában kerül kiküldésre az adó kivetéséről, illetve az adózás megszüntetéséről szóló határozat.

a. Mentes az adó alól a költségvetési szerv, egyház, társadalmi szervezet, alapítvány tulajdonában álló gépjármű, ha az adóévet megelőző évben a gépjármű tulajdonosának jövedelemadó fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

b. Magánszemély esetén: a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,

Az adómentesség igénybevételéhez szükséges a Nemzeti Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv által kiállított szakvélemény.

Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámmal ellátott személyszállító gépjármű után 10.000 Ft, tehergépjármű után 46.000 Ft tételes adót kell fizetni. A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása 23.000 Ft adófizetést von maga után.
Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. A számoláshoz kalkulátorunk is segítséget nyújt.
Gépjárműadó 2024 évi kalkulátor
Mennyi gépjárműadót kell fizetni 2024-ben?
Kiszámolom!

Lehet hogy ezek is tetszenének: