Gépjármű átírási költség 2024 kalkulátor

Gépjármű vagyonszerzési illeték 2024 kalkulátor

Autó átírási költség kalkulátor 2024. Gépjármű visszterhes vagyonátruházási illetéke 2024. A gépkocsi tulajdonjogának visszteher fejében történő megszerzése esetén (magyarul az autó megvásárlásakor) az illeték mértéke a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban kifejezett – teljesítménye és a jármű gyártástól számított kora alapján kerül megállapításra 2024-ban is. Az illetéket használt autó vásárlásakor minden esetben meg kell fizetni (az illeték alóli mentességi esetek kivételével). Kalkulátorunk segítségével számolja ki, mennyi átírási költségre számíthat egy személygépkocsi megvásárlásakor! Adja meg a gépkocsi gyártási évét és a motor teljesítményét KW-ban és máris kiszámolja a kalkulátor a fizetendő illeték nagyságát.

Egy gépkocsi adás-vétele sajnos számos költséggel is jár, melyet általában a gépjármű vevőjének kell megfizetni. A köznyelvben „gépkocsi átírási illeték”-ként ismert fizetési kötelezettséget az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről szabályozza.

Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett - kilowattban (kw) kifejezett - teljesítménye, és a jármű gyártási évétől számított kora alapján kell meghatározni.

Megjegyzés: Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a gépjármű tulajdonjogának megszerzése után fizetendő illeték alapjának tekinteni.

Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. A számoláshoz kalkulátorunk is segítséget nyújt.
Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának olyan vállalkozó általi megszerzése, melynek előző adóévi nettó árbevételének legalább 50%-a gépjárművek és pótkocsik értékesítéséből származott (gépjármű-forgalmazó), továbbá a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv által vezetett nyilvántartásban szereplő pénzügyi lízinget folytató vállalkozó általi megszerzése.
A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában.

A korábbi tulajdonosa bejelentést megteheti a teljes bizonyító erejű magánokirat (vagy közokirat) eredeti példányának benyújtásával (ez magyarul az adás-vételi szerződés egyik példányát jelenti) vagy annak másolata postai vagy elektronikus úton történő megküldésével a változástól számított 8 napon belül.

A közlekedési igazgatási hatóság a 304/2009.(XII.22.) Korm. rendelete szerinti adattartalmú teljes bizonyító erejű magánokirat, illetve annak másolata alapján a bejelentés tényét és időpontját a nyilvántartásba 3 napon belül bejegyzi.

A tulajdonjog-átruházás ténye és időpontja a jármű nyilvántartásba nem jegyezhető be, ha a bejelentés tárgyát képező járművön érvényes forgalmazási korlátozás szerepel a nyilvántartásban.

Az új tulajdonos a bejelentést személyesen vagy meghatalmazott útján teheti meg a teljes bizonyító erejű magánokirat (vagy közokirat) eredeti példányának benyújtásával és a jogszabályban meghatározott egyéb feltételek teljesítésének igazolásával a változástól számított 15 napon belül.

forrás: kormanyhivatal.hu

Gépjármű vagyonszerzési illeték 2024 kalkulátor
Gépjármű átírási költség 2024 kalkulátor
Kiszámolom!

Lehet hogy ezek is tetszenének: