Gépjármű átírási költség kalkulátor

Mennyibe kerül a gépkocsi átiratása?

Számolja ki, mennyi átírási költségre számíthat egy személygépkocsi megvásárlásakor!

Egy gépkocsi adás-vétele sajnos számos költséggel is jár, melyet általában a gépjármű vevőjének kell megfizetni. A köznyelvben „gépkocsi átírási illeték”-ként ismert fizetési kötelezettséget az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről szabályozza.

Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett - kilowattban (kw) kifejezett - teljesítménye, és a jármű gyártási évétől számított kora alapján kell meghatározni.

Megjegyzés: Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a gépjármű tulajdonjogának megszerzése után fizetendő illeték alapjának tekinteni.

Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani és az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. A számoláshoz kalkulátorunk is segítséget nyújt.
Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának olyan vállalkozó általi megszerzése, melynek előző adóévi nettó árbevételének legalább 50%-a gépjárművek és pótkocsik értékesítéséből származott (gépjármű-forgalmazó), továbbá a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv által vezetett nyilvántartásban szereplő pénzügyi lízinget folytató vállalkozó általi megszerzése.
A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jármű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak (vevő) is be kell jelentenie az okmányirodában.

A korábbi tulajdonosa bejelentést megteheti a teljes bizonyító erejű magánokirat (vagy közokirat) eredeti példányának benyújtásával (ez magyarul az adás-vételi szerződés egyik példányát jelenti) vagy annak másolata postai vagy elektronikus úton történő megküldésével a változástól számított 8 napon belül.

A közlekedési igazgatási hatóság a 304/2009.(XII.22.) Korm. rendelete szerinti adattartalmú teljes bizonyító erejű magánokirat, illetve annak másolata alapján a bejelentés tényét és időpontját a nyilvántartásba 3 napon belül bejegyzi.

A tulajdonjog-átruházás ténye és időpontja a jármű nyilvántartásba nem jegyezhető be, ha a bejelentés tárgyát képező járművön érvényes forgalmazási korlátozás szerepel a nyilvántartásban.

Az új tulajdonos a bejelentést személyesen vagy meghatalmazott útján teheti meg a teljes bizonyító erejű magánokirat (vagy közokirat) eredeti példányának benyújtásával és a jogszabályban meghatározott egyéb feltételek teljesítésének igazolásával a változástól számított 15 napon belül.

forrás: kormanyhivatal.hu

Mennyibe kerül a gépkocsi átiratása?
Gépjármű átírási költség kalkulátor
Kiszámolom!

Lehet hogy ezek is tetszenének: