Elnevezése: Bónusz Magyar Állampapír

Sorozatszám: 2025/N

ISIN kód: HU0000406053

Kibocsátója: Magyar Állam

Kamatozás kezdőnapja: 2022. szeptember 30.

Lejárat napja: 2025. szeptember 30.

Futamidő: 3 év

Kibocsátás módja: Adagolt kibocsátás

Elsődleges forgalombahozatali időszak: 2022. szeptember 29 – 2023. szeptember 29.

Forgalombahozatali ár: Kibocsátás napján a Névérték, ezt követően az Elsődleges Forgalombahozatal során a Névérték és a Felhalmozott kamat összege.

Névérték: 1 HUF

Értékesítési korlát*: 250.000.000 db

*A Bónusz Magyar Állampapír ezen sorozatából adott Forgalmazó egy befektető részére a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) legfeljebb 250.000.000 darab mennyiséget értékesíthet. Bővebb információ az Ismertetőben található.

Kamatozás jellege: Változó kamatozású

Kamat mértékének meghatározása: A meghatározott Kamatbázis és Kamatprémium összege.

Kamatbázis - első kamatperiódus: évi 10,32%

Kamatbázis - további kamatperiódus: A kamatbázis megegyezik az adott kamatperiódusra alkalmazandó kamatmérték meghatározásának napján és ezt megelőzően tartott összesen négy eredeményes, 3 hónapos hátralévő futamidejű DKJ aukción kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával, mely 0,01%-ra kerekítetten kerül meghatározásra, azzal, hogy amennyiben ez az érték nulla vagy negatív lenne, akkor a kamatbázis 0%-kal egyenlő.

Kamatprémium mértéke: évi 1,00%

Kamatfizetés napja: 

2022. december 30.,

2023. március 30.,

2023. június 30.,

2023. szeptember 30.,

2023. december 30.,

2024. március 30.,

2024. június 30.,

2024. szeptember 30.,

2024. december 30.,

2025. március 30.,

2025. június 30.,

2025. szeptember 30.

Tőkevédelem: a kötvény lejáratakor a befektetett tőke kifizetésre kerül.

Befektetői kör elsődleges forgalombahozatal során: Devizabelföldinek vagy devizakülföldinek minősülő természetes személy, devizabelföldinek minősülő jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezetek, a nonprofit társaságnak nem minősülő gazdasági társaságok és a Tpt. 5.§ (1) bekezdés 60. pontja szerint intézményi befektetőnek minősülő szervezetek kivételével

Befektetői kör másodlagos piacon: Megegyezik az elsődleges forgalombahozatal kapcsán megjelölt befektetői körrel.


Életmód