A gyámság alá tartozó kiskorú részére a gyámhatóság gyámot rendel. A gyámhatóság a gyámrendelelés iránt hivatalból intézkedik. Gyámot rendel a gyámhatóság, ha a szülők meghaltak. Azt a személyt, akinél a gyámhatóság a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezte, akinél a bíróság a gyermeket elhelyezte, a gyermek családbafogadó gyámjául kell rendelni

Jogosultak köre

1. Családba fogadás iránti kérelem esetén:

a.) a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő,

b)a szülői felügyeletet egyedül gyakorló szülő (a különélő másik szülő meghallgatásával)

2. Hivatalból: A kiskorú gyermek közeli hozzátartozója és az a személy, akinek a gondozásában a gyermek él, köteles a gyámhatóságnak késedelem nélkül bejelenteni, ha a kiskorú részére gyám kirendelése szükséges.

A bíróság vagy más hatóság is köteles értesíteni a gyámhatóságot, ha hivatalos eljárása során tudomást szerez arról, hogy valamely kiskorú részére gyámot kell rendelni. A gyámrendelés szükségességét bárki bejelentheti. A gyámot a gyámhatóság hivatalból rendeli ki. 

Mit kell tennie?

A törvényes képviselő állandó bejelentett lakcíme szerint illetékes járási gyámhatóság jár el

Milyen határidőket kell betartani?

Soron kívül, családbafogadáshoz való hozzájárulás esetén ha a kiskorú veszélyeztetettsége nem áll fenn, 60 nap.

Benyújtandó dokumentumok: az ügyfél által kötelezően csatolandó dolumentum nincsen.

Fizetési kötelezettség

Az eljárás illetékmentes, nincs eljárási díjra jogosult szerv.

Egyéb információk

A gyámhatóság hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülő egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok miatt a gyermeket a szükséges ideig más, általa megnevezett család átmenetileg befogadja, gondozza és nevelje, feltéve, hogy a családbafogadás a gyermek érdekében áll.

A családba fogadó szülőt (szülőket) a gyámhatóság családba fogadó gyámul rendeli. A gyám a gyámsága alatt állónak gondozója, vagyonának kezelője, tövényes képviselője. Működésében a gyámhatóság felügyelete és irányítása alatt áll. 


Jog