Közös vagyon, házastársi vagyonközösség

A vagyonközösséghez (közös vagyon) tartozó vagyontárgyakat a rendeltetésüknek megfelelően bármelyik házastárs használhatja.

A közös vagyonhoz tartozó tárgyak fenntartásával és kezelésével járó költségeket is elsősorban a közös vagyonból kell fedezni. A vagyonközösség fennállása alatt a házastársak a közös vagyonra vonatkozó rendelkezést együttesen vagy a másik házastárs hozzájárulásával tehetnek.

A közös vagyon terhére szerződést kötő házastárs a harmadik személlyel kötött szerződésből eredő tartozásért a különvagyonával és a közös vagyon ráeső részével felel.

A bíróság hogyan jár el?

A bíróság bármely házastárs kérelmére – indokolt esetben – megszüntetheti a vagyonközösséget a házassági életközösség fennállása alatt. Ilyen indokolt eset például az, amikor a házastárs a másik házastárs hozzájárulása nélkül jelentős adósságot halmozott fel.

Házastársak közös vagyona

Házastársi vagyonközösség esetén a házastársak közös vagyonába tartoznak azok a vagyontárgyak, amelyeket a házastársak a vagyonközösség fennállása alatt együtt vagy külön szereznek. A házastársak közös vagyonába tartoznak a közös vagyontárgyak terhei és – ha a Polgári Törvénykönyv eltérően nem rendelkezik – közösen viselik a bármelyik házastárs által a vagyonközösség fennállása alatt vállalt kötelezettségből eredő tartozásokat.

A házastársi közös vagyon a házastársakat osztatlanul, egyenlő arányban illeti meg. Nem tartoznak a közös vagyonba azok a vagyontárgyak, terhek és tartozások, amelyek különvagyonnak minősülnek.

Törvény pontosan felsorolja, hogy mely vagyoni elemek tartoznak a különvagyonhoz. Különvagyon pl. a házastársi vagyonközösség létrejöttekor meglévő vagyontárgy, a házastársi vagyonközösség fennállása alatt az egyik házastárs által örökölt vagy részére ajándékozott vagyontárgy, a különvagyon értékén szerzett vagyontárgy, illetve a különvagyon helyébe lépő érték).


Pénzügy Jog