Mit kell tennie ha korhatár előtti nyugdíjat szeretne igényelni?

A kérelmezett ellátás igényléséhez rendszeresített űrlapot vagy nyomtatványt kell kitölteni, melyhez javasoljuk mellékelni a „Benyújtandó dokumentumok”-nál megjelölt iratokat.

A személyes vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő formanyomtatvány itt érhető el.
Amennyiben a formanyomtatvány kitöltése során pótlap kitöltése válik szükségessé:

- foglalkoztatásra- és korkedvezményre jogosító munkakörben eltöltött időre vonatkozó adatok megadásához használatos pótlap itt tölthető le;

- önálló tevékenységre vonatkozó adatok megadásához használatos pótlap itt tölthető le;

- gyermekekre vonatkozó adatok megadásához használatos pótlap itt tölthető le.

Határidők

Az ügyintézési határidő 60 nap. A kérelmezett ellátás megállapítása esetén annak összegét a döntés kiadását követő 13 napon belül a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

Az ellátásra vonatkozó igényt legfeljebb visszamenőleg 6 hónapra lehet érvényesíteni.

Milyen dokumentumok kellenek az igényléshez?

Öregségi nyugdíj, nők kedvezményes nyugdíja, rögzített nyugdíj, korhatár előtti ellátás, táncművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék iránti igény elnevezésű űrlap, vagy nyomtatvány.

A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által korábban határozattal vagy egyéb igazolással el nem ismert szolgálati időre vonatkozó dokumentumok, vagy azok hitelesített másolata. Ilyen igazolás lehet többek között:

- munkakönyv, foglalkoztatói igazolás, igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról, bedolgozói kiskönyv, mezőgazdasági, halászati termelőszövetkezeti tagkönyv,

- katonai igazolvány, vagy a Magyar Honvédség illetékes szerve által kiállított igazolás a sor-, tartalékos-, vagy hivatásos katonai szolgálatról, illetve polgári szolgálatban eltöltött időről, fegyveres rendvédelmi szervigazolása a hivatásos vagy továbbszolgáló állományban töltött időről,

- főiskolai vagy egyetemi leckekönyv, végbizonyítvány, oklevél, ipari tanuló munkakönyv, szakmunkástanulói bizonyítvány, egészségügyi vagy mezőgazdasági szakiskolai bizonyítvány, oklevél vagy szakképző iskolai tanulószerződés.

Ezen felül:

Korhatár előtti ellátás igénylése esetén a foglalkoztató igazolása a korkedvezményes munkakörben eltöltött időtartamról.

Mennyibe kerül az eljárás?

Az eljárás illeték- és költségmentes.

Eljáró intézmény

Az eljárást az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjmegállapító szervként kijelölt fővárosi és megyei kormányhivatal folytatja le.

Budapesti és Pest megyei lakos esetén Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

Felettes szerv/jogorvoslat

A döntés ellen a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez.

A keresetlevelet illetékmentesen a döntést hozó nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető. A keresetlevelet elektronikus úton a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client honlapon (IKR rendszer) keresztül lehet benyújtani.  A jogi képviselővel eljáró fél elektronikus kapcsolattartásra köteles.

Egyéb információk

A kérelem elektronikusan, személyesen, vagy postai úton is előterjeszthető.

Elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek az e célra rendszeresített űrlap segítségével nyújthatják be az ellátás megállapítása iránti igényüket.

Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán.

A kérelem postai úton benyújtható a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalnak címezve. Postacím egységesen: 1916 Budapest.

(forrás: magyarország.hu)


Pénzügy Jog