Az adóhatóság által nyilvántartott adót (az állami adó- és vámhatóság vonatkozásában ideértve a vámot és az egyéb fizetési kötelezettséget is) az adózónak adónként, kötelezettségenként a megfelelő, a kincstár által létrehozott számlára kell megfizetnie oly módon, hogy a befizető adózó egyértelműen beazonosítható legyen. E feltételeknek a NAV címére belföldi postautalványon megküldött pénzösszeg nem felel meg.

A Magyar Posta Zrt. a rózsaszín csekken a NAV címére teljesített befizetéseket a feladó részére visszafizeti, így ezen esetekben az adó megfizetése – az adózói szándék ellenére – nem teljesül. Ez megalapozza a befizetés nem teljesítéséhez, illetve késedelméhez kapcsolódó jogkövetkezmények alkalmazását.

Milyen módon lehet az adót tehát megfizetni?

Az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adót a következő fizetési módokkal teljesíthetik:

- A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással.

- A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással.

- Az adózó - pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségétől függetlenül - az állami adó- és vámhatóság felé fennálló fizetési kötelezettségét a lentiekben foglaltak szerint elektronikus fizetéssel is teljesítheti.

- Az adózó az állami adó- és vámhatóságnál fennálló fizetési kötelezettségét - ide nem értve a végrehajtói letéti számlára történő fizetést - Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (a továbbiakban: EFER) keresztül átutalással is teljesítheti az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató házibank felületén keresztül.

A fizetési mód kizárólag az eBEV-EFER felületen keresztül érhető el, a fizetés indításának további előfeltétele, hogy az érintett adózó vagy képviselője rendelkezzen ügyfélkapus regisztrációval, valamint az érintett menüpontok eléréséhez szükséges, megfelelő jogosultsággal.A fizetési módhoz jelenleg a pénzforgalmi szolgáltatók szűkebb köre (MKB Bank Zrt., Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. [korábban: FHB Bank Zrt.], UniCredit Bank Hungary Zrt.) csatlakozott.

A természetes személy adózó az állami adó- és vámhatóságnál fennálló fizetési kötelezettségét - ide nem értve a végrehajtói letéti számlára történő fizetést - EFER-en keresztül POS terminál útján vagy internetes felületen (VPOS) történő bankkártyás fizetéssel is teljesítheti.


Pénzügy