Alkalmazási területe

A hatályos magyar és Európai Uniós szabályozásoknak megfelelően a közcsatornába bevezetés előtt az állati vagy növényi olajokkal és zsírokkal szennyezett vizet hordalék- és zsírleválasztón keresztül kell elvezetni. Ez azért szükséges, mert tisztítás nélkül a kihülőben lévő zsír és ételmaradék a csővezeték falára rakódva csökkenti az átfolyási keresztmetszetet, ami a továbbiakban duguláshoz vezet. A berendezés csak a rendeltetése szerinti szennyező anyagokat tartja vissza: tehát a hordalékot, a felúszni képes zsír- és olajszármazékokat. Kommunális szennyvíz tisztítására a berendezés nem alkalmazható.

Működési elve

A berendezés készülhet polietilénből, polipropilénből, vasbetonból. Működési elvét tekintve a fizikai fázisszétválasztás elvén működik.

Feladatát vízzel feltöltött állapotban képes ellátni. A nyugalmi állapotban lévő víz közegében zajlik a felúszás és ülepedés. A felúszó anyagok az elvezető pipacső helyzete miatt kerülnek visszatartásra. A pipacsövön át történik a víz elvezetése is a műtárgyból a csatorna felé. A pipacső a műtárgy fenéklemezének közeléből vezeti el az előtisztított vizet.

A csatornánál jelentősen szélesebb térben a víz áramlási sebessége csökken, ennek következtében az ülepedni vagy felúszásra képes anyagok kiválása lehetővé válik. Az ülepedni képes anyagok leválasztására elkülönített iszapfogó tér került kialakításra. A berendezések kezelése a berendezés felső síkján található megfelelő méretű nyílásokon keresztül, az úgynevezett búvónyílásokon át történik. A berendezés a környezetbe kikerülő szagok elkerülése végett egyedi kérésnek eleget téve szagzáró fedlappal is ellátható. 

A műanyag tartályos hordalék- és zsírleválasztó előnyei

- Kézzel mozgatható

- Épületen belül bárhol felállítható

- Kiegészítő egységek kaphatók hozzá, melyekkel az üzemeltetés egyszerűsíthető

Mire kell odafigyelni az üzemeltetés közben?

A berendezést legalább havonta egyszer ellenőrizni kell, és a leválasztott szennyező anyagokat el kell távolítani. A visszatartott anyagok mennyisége a leválasztó terek tároló kapacitását nem haladhatja meg. A berendezés tisztítását évente legalább egyszer el kell végezni. 

A berendezés használatáról és karbantartásáról bővebb információt nyújtanak a Pureco munkatársai. Keresd fel őket bizalommal!


Tudomány