Elnevezése: Prémium Magyar Állampapír, PMÁP 2027/K sorozat

Sorozatszáma: 2027/K

ISIN kód: HU0000406210

Kibocsátója: Magyar Állam

Kamatozás kezdőnapja: 2023. január 20.

Lejárat napja: 2027. február 24.

Futamidő: 4 év

Kibocsátás módja: Adagolt kibocsátás

Elsődleges forgalombahozatali időszaka: 2023. január 19. – 2024. január 19.

Forgalombahozatali ár: A forgalomba hozatal első napján a névérték, ezt követően a névérték és a felhalmozott kamat összege

Névértéke: 1 HUF

Értékesítési korlát*: 250.000.000 db

*A Prémium Magyar Állampapír ezen sorozatából adott Forgalmazó egy befektető részére a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) legfeljebb 250.000.000 darab mennyiséget értékesíthet. Bővebb információ az Ismertetőben található.

Kamatozás jellege: Változó kamatozású

Kamat mértékének meghatározása: A meghatározott Kamatbázis és Kamatprémium összege.

Kamatbázis - első kamatperiódus: 0,00% - az első kamatperiódusra fix éves kamat került megállapításra, melynek mértéke: 15,25%

Kamatbázis - további kamatperiódus: A kamatbázis megegyezik a megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a KSH által közzétett éves átlagos fogyaszói árindex-változás százalékos mértékével, azzal, hogy amennyiben ez az érték nulla vagy negatív lenne, akkor a kamatbázis 0%-kal egyenlő.

Kamatprémium: évi 0,75%

Kamatfizetés napjai: 

2024. február 24.

2025. február 24.

2026. február 24.

2027. február 24.

Tőkevédelem:  A kötvény lejáratakor a befektetett tőke kifizetésre kerül.

Befektetői kör: elsődleges forgalombahozatal során Devizabelföldinek vagy devizakülföldinek minősülő természetes személy.

Befektetői kör másodlagos piacon: Megegyezik az elsődleges forgalombahozatal kapcsán megjelölt befektetői körrel.


Pénzügy