- Szóval, mi ez itt a táblán gyerekek?

- Egy nagy f...sz!!! - hangzik kórusban.

A tanárnő - mivel hallott már az osztályról - úgy gondolja ezt melegében kell elfojtani és berohan az igazgatóhoz.

- Igazgató úr kérem teremtsen rendet a 8.c-ben! Az történt, hogy...

- Ne is folytassa, bízza csak rám, most elkapom őket - és megindulnak az osztály felé.

- Hát ide figyeljetek! Elegem van belőletek! Minden tanár rátok panaszkodik, már előre félnek ha ide kell jönniük. Elég volt, mostantól kezdve nincs pardon, minden csínytevést meg fogok torolni, nem leszek tekintettel senkire. Megértettétek?

- Igen - hangzik a válasz.

- Akkor most álljon fel az aki azt nagy f...szt a táblára rajzolta!!!


Laza