2022 novemberében és decemberében 15 országban több mint 2000, az 1 milliárd dolláros éves árbevételt meghaladó vállalat vezetőjét kérdezte meg a Capgemini Kutatóintézet és elemezte a következő 12-18 hónapra tervezett beruházási stratégiáikat a válaszok alapján.

Ezek alapján egyértelműen kirajzolódik, hogy a szervezetek 89%-a az ellátási lánc működésében bekövetkezett fennakadásokat tekinti a fejlődés legfőbb kockázatának, megelőzve a nyersanyagárak emelkedését (67%) és az energiaválságot (64%). 

Ennek minimálisra csökkentése érdekében a vezetők 43%-a tervezi, hogy a következő évben és az azt követő időszakban a jelenlegi szinthez képest átlagosan 10,4%-kal növeli az ellátási lánc területén végrehajtandó beruházásokat.

Főleg az ellátási lánc technológiai (azok rugalmasságának, átláthatóságának és láthatóságának biztosítása) és a diverzifikáció (a beszállítói bázis, a termelés és a szállítmányozási partnerek diverzifikációja) területén terveznek beruházásokat végrehajtani. A nyugat-európai országokban az utóbbiba, míg az ázsiai és csendes óceáni régióban az ellátási lánc technológiáiba terveznek többet befektetni. 

A technológiai fejlesztések a költségcsökkentés és az üzleti átalakulás ösztönzői

A gazdasági vihar átvészelése érdekében a vállalkozások mérlegelik, hogy miként segíthet a technológia a növekedés előmozdításában és a gyors gazdasági értékteremtésben. A kutatás szerint a vállalkozások 39%-a tervezi, hogy a következő 12-18 hónapban növeli a technológiai beruházásokat. A vezetők elsősorban a költségek csökkentése és a gyorsabb döntéshozatal elősegítése céljából tervezik a technológia hasznosítását, de a következő egy évben a vállalatvezetők közel fele tervezi a kiberbiztonságra szánt kiadások növelését is. 

Fenntarthatósági törekvések: élen az USA és Kína

A gazdasági kihívásokat a vállalatok fenntarthatósági törekvései is igencsak megsínylik. A kutatás eredményei rámutatnak arra is, hogy a szervezetek több mint fele a kedvezőtlen piaci körülmények miatt már csökkentette a környezet fenntarthatóságára fordított kiadásait az elmúlt 12-18 hónapban.

Mindössze 33%-uk tervezi, hogy a következő 12-18 hónapban növeli a beruházásait ezen a területen, annak ellenére, hogy ez a teljes beruházásaiknak csak kis részét teszi ki.[1] Ezzel összefüggésben a szervezetek kevesebb mint egyharmada állítja, hogy jó úton halad a kitűzött fenntarthatósági célok elérése tekintetében.

Az Egyesült Államokban és Kínában azonban a vállalkozások (a szervezetek 41%-a, illetve 53%-a) növelni kívánják a fenntarthatóságra irányuló beruházásaikat a következő 18 hónapban, ami némiképp ellensúlyozza az elmúlt évben megfigyelhető visszaesést.

Munkaerő-utánpótlás nélkül nincs siker: hibrid és távmunka az alkalmazottak vágya 

Az ellátási lánc jobbá tétele, a technológiai fejlesztések és a fenntarthatósági törekvések mellett minden vállalat nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a munkavállalóira és azok megtartására. Így új foglalkoztatási formákat igyekeznek „meghonosítani”. 

Mivel egyre több munkavállaló igényli a rugalmasságot és az egyensúlyt a mindennapjaiban a vezetők 65%-a úgy tervezi, hogy bevezeti a hibrid munkavégzés lehetőségét a munkavállalói számára, 61%-uk pedig állandó távmunka lehetőséget kíván biztosítani a kevesebb felügyeletet és csapatmunkát igénylő munkakörökben. 

A kutatás ugyanakkor rámutat arra is, hogy a szervezetek a következő 12-18 hónapban a befektetések csökkentését tervezik az olyan kritikus területeken, mint a munkavállalói élmény (39%), a továbbképzés/átképzés (36%) és a sokszínűség (35%). Mivel a tehetségekért folytatott verseny továbbra is behatárolja a szervezetek növekedési kilátásait, azoknak a márkáknak, amelyek vonzóak kívánnak maradni, fokozott hangsúlyt kell fektetniük ezekre a szempontokra.


Pénzügy