A zsidók felháborodtak, ezért a pápa beleegyezett, hogy ha egy zsidó le tudja győzni teológiai vitában, maradhatnak.


A zsidók egy bölcsességérol ismert rabbit választanak, hogy kiálljon a pápával a vallási párbajra.
A rabbi azt mondja, hogy tegyék érdekesebbé a vitát és egyiküknek se legyen szabad beszélni.

A pápa beleegyezett.

A vita napján a pápa és a rabbi leültek egymással szemben, a hívek köréjük gyűltek.


- A pápa felemelte három ujját.
- A rabbi erre felmutatta egy ujját.
- A pápa egy kört rajzolt a levegőbe.
- A rabbi erre a földre mutatott.
- A pápa elővett egy ostyát és egy pohár bort.
- A rabbi erre elővett egy almát.


A pápa ekkor felállt:


- Feladom - mondta. - Te túl bölcs vagy, rabbi. Maradhattok.


Később megkérdezik a pápát a bíborosok:


- Mit beszélt a rabbival?
- Először felmutattam három ujjamat, hogy a Szentháromságra emlékeztessem.

-  Ő felmutatta egy ujját jelezve, hogy egy Isten van mindkét vallásban.

-  Ezután rajzoltam egy kört a levegobe, mutatva, hogy Isten mindenhol ott van körülöttünk.

-  Erre a földre mutatott, jelezve, hogy Isten itt is van, velünk.

-  Ekkor elővettem egy ostyát és egy pohár bort, megmutatva, hogy Isten feloldoz a bűneink alól.

-  Ő elővett egy almát, hogy az eredendő bűnre emlékeztessen. Mindenre volt válasza.

-  Mit tehettem volna?


Közben a zsidók is körbeveszik a rabbit:


- Mi történt, rabbi?
- Először azt mutatta, hogy három napunk van elhagyni a várost.

-  Mutattam, hogy EGY zsidó sem fog elmenni.

-  Ezután körbemutatott, jelezve, hogy az egész várost megtisztítja a zsidóktól.

-  A földre mutattam, jelezve, hogy mind itt maradunk.
- És utána?


A rabbi vállat vont:


- Nem tudom. Elővette az ebédjét, mire én is.

További laza olvasnivalóra vágysz, akkor kattints ide!


Laza