Az eszemélyi igazolvány nem váltja ki a hagyományos okmányokat!

Az eSzemélyi nem váltja ki teljes körűen az okmányait: az eSzemélyi lehetővé teszi a személyi azonosító, valamint a lakcímadat, társadalombiztosítási azonosító jel, valamint az adóazonosító jel igazolásának egy újabb lehetőségét, viszont 2023-ban a lakcímkártya, TAJ kártya és adóigazolvány birtoklása továbbra is szükséges a vonatkozó ügyintézés során.

Az adott igazolványokra abban az esetben is szükség lehet ügyintézés alkalmával, ha a személyi azonosító és a lakcímadat, TAJ szám és adóazonosító jel már rögzítve van az eSzemélyi tároló elemén.

Ki igényelhet és hogyan eszemélyit 2023-ban?

eSzemélyit igényelhet minden –  személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó –  Magyarország területén vagy külföldön élő magyar állampolgár, továbbá a letelepedett, bevándorolt, oltalmazott vagy menekült jogállású külföldi polgár.

További információ a jogszabályban, valamint a nyilvantarto.hu oldalán.:

- 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

- 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól

Mennyibe kerül az eszemélyi igazolvány kiállítása?

Az állandó személyi igazolvány, eSzemélyi kiállítása illetékmentes.


Jog