Ki lehet jogosult GYOD-ra?

GYOD-ra jogosult szülő:

A gyermek életkorától függetlenül az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, aki súlyos fogyatékosságából, tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekéről gondoskodik.

Azt, hogy ki az önellátásra képtelen, a 6 éven aluli gyermekek esetében szakorvos, egyéb esetekben szakértő állapítja meg. A vizsgálat arra terjed ki, hogy az ápolt gyermek bizonyos tevékenységek elvégzésében – étkezés, öltözködés, tisztálkodás, illemhelyhasználat, kontinencia, lakáson belüli közlekedés, köznevelési intézmény látogatása során – mennyiben szorul segítségre - olvasható a család.hu blogjában.

GYOD-ra jogosult más hozzátartozó:

Az ápolásra, gondozásra szoruló személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó, ha az ápolt személy szülőjének GYOD-ra való jogosultságát korábban már megállapították, de

- a szülő meghalt, 

- a szülői felügyeleti joga szünetel, illetve azt a bíróság megszüntette, vagy 

- a szülő a gyermek ápolását saját egészségi állapota miatt nem tudja ellátni.

A GYOD megállapítása iránti kérelem a fentiek bekövetkezésétől számított három hónapon belül nyújtható be.

A GYOD összege 

a bevezetéskor, 2019-ben havi bruttó 100 000 Ft volt,

2020-ban havi bruttó 123 910 Ft-ra emelkedett,

2021-ben havi bruttó 147 315 Ft-ra emelkedett,

2022. január 1-től a GYOD összege a minimálbér összegére emelkedett (bruttó 200 000 Ft).

A GYOD összege 2023-ban 232.000 Ft összegű lett a minimálbér emeléssel összhangban.

Az ellátás összegéből 10% nyugdíjjárulék kerül levonásra. Annak, aki két beteg gyermeket nevel, másfélszeres összegben jár az ellátás.

Lehet-e a GYOD mellett munkát végezni?

A szülő a GYOD mellett legfeljebb napi 4 órában – kivéve az otthoni munkavégzést – folytathat keresőtevékenységet.

Hogyan kell a GYOD-ot igényelni?

A GYOD iránti kérelmet:

- a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál,

- a települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, valamint

- a kormányablakoknál

lehet benyújtani.

Más családtámogatásokkal együtt is jár a GYOD?

A GYOD-ban részesülő szülő a többi gyermeke után jogosult lehet csecsemőgondozási díjra (CSED-re), gyermekgondozási díjra (GYED-re) és gyermekgondozást segítő ellátásra (GYES-re) is.

A GYOD a gyermeknevelési támogatással (GYET-tel) korlátozás nélkül együtt folyósítható.