- a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium diplomáciai ranggal nem rendelkező kormánytisztviselője,

- Magyarország diplomáciai képviseletének igazgatási és műszaki személyzete, illetőleg kisegítő személyzetének tagjai,

- Magyarország konzuli képviselete konzuli alkalmazottja és kisegítő személyzetének tagjai,

- a nemzetközi jogon alapuló mentességet élvező más személyek, valamint

- velük hivatalos célból együtt utazó, közös háztartásban élő házastársuk és eltartott gyermekeik.

Kizárólag utazásának időtartamára érvényes külügyi szolgálati útlevelet kaphat az a személy is, akinek az útlevéllel történő ellátását rendkívül indokolt esetben az irányítást (felügyeletet) gyakorló miniszter javaslatára a külügyminiszter engedélyezte. 


Utazás