Az eseti kitiltás során az értékesítést végző személy a játékost, fogadót az értékesítőhelyről kiutasítja és megtiltja a szerencsejátékban való részvételt, ehhez szükség esetén hatósági intézkedést is igénybe vehet.

A Szerencsejáték Zrt. a kitiltással egyidejűleg a kitiltás tényét, időpontját, időtartamát, illetve indokolását tartalmazó írásbeli nyilatkozat átadásával értesíti a játékost a kitiltásról. Amennyiben a kitiltott játékos az átvételt megtagadja, vagy a nyilatkozat elkészítését megelőzően távozik az értékesítőhelyről, és kéri, akkor az SzZrt. az írásbeli nyilatkozatot megküldi a játékos által megadott postai vagy e-mail címre. Az eseti jellegű kitiltás a kitiltás napjára vonatkozik.

A szerződés súlyos megszegésének minősül például:

- ha a játékos, a fogadó az értékesítőhelyen olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, illetve az értékesítőhelyen tartózkodókat zavarja, zaklatja, akadályozza a szerencsejátékban történő részvételben;

- ha olyan cselekményt követ el a játékos, ami rendőri, hatósági intézkedés foganatosítását, feljelentés kezdeményezését teszi szükségessé;

- a játék tisztaságának veszélyeztetése

Lottó kalkulátorainkat (melyek segíthetnek az okos nyerésben) a cikkünk alatt találod meg:


Pénzügy