Ma a bal- és jobboldalra való hivatkozás általában azt jelenti, hogy az emberek milyen értékrendet, politikai nézeteket és prioritásokat tartanak fontosnak. Az általános különbség a bal- és jobboldal között az állam szerepében, a gazdaságban, a társadalmi kérdésekben és az ideológiában rejlik.

Cikkünk végén találsz egy kalkulátort mellyel megállapíthatod magadról, hogy jobboldali vagy baloldali beállítottságú vagy.

A baloldaliak általában a következő értékeket tartják fontosnak:

- Az államnak széleskörű szerepe van a gazdaságban és a társadalomban

- A közösségnek a gazdasági és társadalmi igazságosságra kell törekednie, és a szegénységet, az egyenlőtlenséget és a kirekesztést csökkenteni kell

- A társadalmi és kulturális sokszínűséget támogatni kell, és el kell kerülni a diszkriminációt

- Az embereknek joguk van az egészségügyi ellátáshoz, a lakhatáshoz és az oktatáshoz, amelyeket az államnak biztosítania kell

- Az emberi jogokat, a szabadságjogokat és a demokráciát védeni kell.

A jobboldaliak általában a következő értékeket tartják fontosnak:

- Az állam szerepét a gazdaságban és a társadalomban minimalizálni kell

- Az egyéni szabadságjogokat, a tulajdonhoz való jogot és a gazdasági növekedést védeni kell

- A gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségeket nem kell szigorúan kezelni, és azokat inkább az egyéni erőfeszítések és vállalkozói szellem révén kell csökkenteni

- A hagyományos értékeket és a nemzeti identitást támogatni kell, és el kell kerülni a bevándorlást

- Az államnak minimális szerepet kell játszania az oktatásban, az egészségügyben és a szociális juttatásokban.

Összességében a bal- és a jobboldali beállítottságú emberek eltérően gondolkodnak az állam szerepéről a gazdaságban és a társadalomban, a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségekről, a kulturális és társadalmi sokszínűségről, az egyéni és a közösségi szabadságról, valamint az emberi jogokról és a demokráciáról.

A legérthetőbb magyarázat az lenne, hogy a baloldal és a jobboldal alapvetően két különböző politikai világnézetet jelöl, amelyek eltérő értékeket és prioritásokat képviselnek.

A baloldaliak az állam szerepét és a közösségi felelősséget hangsúlyozzák, míg a jobboldaliak az egyéni szabadságot és az állam minimalizálását preferálják. Egyes kérdésekben természetesen vannak átfedések és közös pontok a két oldal között.

Magyarországon hogyan van ez a baloldal és jobbal megosztottság kérdése? 

Magyarországon az elmúlt évtizedek politikai fejleményei során a bal- és jobboldal közötti megosztottság erősödött. Az 1990-es években a jobbközép kormányok vezették az országot, majd 2002-ben és 2006-ban a baloldal nyert választásokat. Azonban 2010-től az országot ismét jobbközép kormány vezeti.

A jelenlegi magyar politikai mezőben a két oldal közötti különbségek egyre inkább az értékek és a politikai világnézetek mentén határozzák meg magukat. A jobboldali Fidesz-kormányzat egyre erőteljesebb nacionalista és konzervatív értékrendet képvisel, amely számos vitás döntéssel járt, mint például a médiatörvény módosítása, az igazságszolgáltatás függetlenségének korlátozása, vagy az egyetemi autonómia visszaszorítása.

A baloldal ellenzéki oldalán számos különböző párt van jelen, és sokan kritizálják a jelenlegi kormányt, különösen az emberi jogok és a demokrácia korlátozásai miatt. A baloldali ellenzék értékei között megtalálhatók a szociális igazságosság, a gazdasági egyenlőség, a demokrácia és az emberi jogok védelme.

Az elmúlt években azonban az ellenzéki oldalon is erősödött a belső politikai megosztottság, amely a pártok és az egyes politikusok közötti vitákra és feszültségekre vezethető vissza. Ez a belső megosztottság jelentős akadályt jelent az ellenzék egységes fellépése és a kormány leváltása szempontjából.


Tudomány