2023. január 1-tól hatályos munkajogi változások alapja egyrészt az EU 2019/1152 irányelve az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről, másrészt az EU 2019/1158 irányelve a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról.

Ezen irányelvek alapján a tagállamok implementációs kötelezettségeinek határidejét 2022. augusztus 1. és 2-áig tűzték ki, azonban Magyarország Országgyűlése csak ez év december 7-én fogadta el az átültetésre vonatkozó rendelkezéseket.

Az elfogadott törvényjavaslat emiatt rendelkezik átmeneti (2022. augusztus és decemberi időszakot érintő) munkáltatói kötelezettségekről, amelyekről az alábbiakban szintén szó esik. 

forrás: Juhász Marina, a KNP LAW szakértője 


Jog Munka