Elnevezése: Prémium Magyar Állampapír (PMÁP)

Sorozatszáma: 2027/I

ISIN kódja: HU0000405584

Kibocsátó: Magyar Állam

Kamatozás kezdőnapja: 2022. január 21.

Lejárat napja: 2027. március 24.

Futamidő: 5 év

Kibocsátás módja: Adagolt kibocsátás

Elsődleges forgalombahozatali időszak:  2022. január 20. – 2023. január 20.

Forgalombahozatali ár: A forgalomba hozatal első napján a névérték, ezt követően a névérték és a felhalmozott kamat összege

Névérték: 1 000 HUF

Kamatozás jellege: Változó kamatozású

Kamat mértékének meghatározása: A meghatározott Kamatbázis és Kamatprémium összege.

Kamatbázis évi: 5,10% (ez a 2021-es átlagos infláció mértéke), 14,50% (ez a 2022-es évi átlagos infláció mértéke)

Kamatprémium évi: 1,50%

Kamatfizetés napjai: 2023. március 24.,  2024. március 24., 2025. március 24., 2026. március 24., 2027. március 24,

Tőkevédelem: A kötvény lejáratakor a befektetett tőke kifizetésre kerül.

Befektetői kör: elsődleges forgalombahozatal során Devizabelföldinek vagy devizakülföldinek minősülő természetes személyek

Befektetői kör másodlagos piacon: Megegyezik az elsődleges forgalombahozatal kapcsán megjelölt befektetői körrel.


Pénzügy