Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségének eleget téve minden évben ellenőrzi a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényjavaslatot. Ennek keretében a központi alrendszer bevételi és kiadási adatainak megbízhatóságát, valamint a hiány és az államadósság alakulására vonatkozó előírások betartását értékeli.

A törvényben előírt ellenőrzési kötelezettség végrehajtása, a zárszámadásról adott számvevőszéki értékelés támogatja az Országgyűlést a költségvetés végrehajtására vonatkozó törvényjavaslat megalapozott elfogadásában.

A 2021. évi zárszámadási törvényjavaslatban bemutatott, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó központi és fejezeti kezelésű előirányzatok adatai, a központi költségvetési szervek, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és az elkülönített állami pénzalapok bevételi és kiadási előirányzatainak adatai megbízhatóak voltak és teljesítésük szabályszerű volt. A 2021. évi zárszámadási törvényjavaslat a bevételi és kiadási adatokat valósághűen mutatja be.

A 2021. évi zárszámadási törvényjavaslatot a Pénzügyminisztérium a jogszabályi előírások szerinti szerkezetben és tartalommal készítette el. A törvényjavaslat bemutatja a központi alrendszer hiányának a költségvetésben tervezett mértékétől való eltérése okait, valamint a költségvetési hiány finanszírozásának módját.

Az államháztartás központi alrendszerének pénzforgalmi hiánya az előző évi hiány összegéhez képest csökkent, a 2021. évben a GDP 8,7%-át tette ki.

A Stabilitási törvény szerinti államadósság-mutató értéke a 2020. év végi 79,3%-ról a 2021. évben 76,8%-ra csökkent. A kormányzati szektor uniós módszertan szerint számított GDP arányos hiánya a 2020. évi 7,5%-hoz képest 7,1%-ra mérséklődött.

A belső szabályozásokat, a gazdasági események elszámolását, a kifizetések teljesítését megelőző kontrollokat, valamint az integrált kockázatkezelési rendszer működtetését érintően az ellenőrzés során feltárt kisebb hiányosságokat az ÁSZ az érintett ellenőrzött szervezetek vezetői részére jelezte. Ezen hiányosságok a lényegességi szintet nem érték el, így a zárszámadási törvényjavaslatban szereplő adatok megbízhatóságát, a központi költségvetés egésze végrehajtásának szabályszerűségét nem befolyásolták.

Az ÁSZ elnöke az ellenőrzésről készült jelentést 2022. november 17-én hivatalosan is megküldte az Országgyűlés elnökének, Kövér Lászlónak.


Pénzügy