A szolgáltatást az veheti igénybe, aki:

  • szerepel a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban, valamint
  • rendelkezik a Központi Azonosítási Ügynök által biztosított azonosítási szolgáltatások valamelyikével:
  1. Ügyfélkapuval,
  2. Ügyfélkapu+ azonosítással,
  3. Telefonos azonosítási szolgáltatás igénybevételére jogosító regisztrációval (RKTA),
  4. eSzemélyi okmánnyal,
  5. Videotechnológián keresztül történő azonosítási szolgáltatás igénybevételére jogosító regisztrációval.

Mit kell tennie, hogyan kell ügyintézni?

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény értelmében mindenki jogosult a róla nyilvántartott adatok kiadásának megtiltására.

A szolgáltatás igénybevétele során nyilatkoznia kell arról, hogy adatai kiadását tudományos kutatás céljából, közvélemény-kutatás és piackutatás céljából vagy teljes körűen kívánja letiltani, vagy a már korábban tett tiltó nyilatkozatát szeretné visszavonni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatletiltás nem érinti a törvényben kötelezően előírt adatszolgáltatások teljesítését (ingatlan-nyilvántartás stb.) vagy ha az adatszolgáltatásra igazolt célból van szükség.

Határidők

Ha korlátozó nyilatkozatát vagy annak visszavonását a nyilvántartást kezelő szervnél elektronikus úton teszi meg, akkor a nyilvántartást kezelő szerv az eljárást automatikus döntéshozatal útján folytatja le. Automatikus döntéshozatal esetén az ügyintézési idő 24 óra.

Fizetési kötelezettség nincsen, az eljárás illeték- és díjmentes.

Eljáró szerv: Belügyminisztérium (kizárólag elektronikus ügyintézés esetén)

Felettes szerv/jogorvoslat

A hatóság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A döntés ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható, amelyet a döntés közlésétől számított harminc napon belül a döntést hozó szervnél kell közvetlenül, elektronikus úton vagy postai úton benyújtani.

Egyéb információk

Az adatok tiltására vagy visszavonására tett nyilatkozatáról szóló visszaigazolást pdf formátumban töltheti le.

Ha letiltottam az adataimat, adhatnak ki adatot rólam?

Adatletiltás esetében az érintett polgár adatairól más polgárnak, jogi személynek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adatszolgáltatás csak akkor teljesíthető, ha azt törvény, nemzetközi szerződés, vagy viszonosság előírja, illetve, ha a kérelmező az adatok felhasználásához fűződő jogát, vagy jogos érdekét okirattal igazolja.

Például ha valakinek jogos követelése áll fenn adatszolgáltatást korlátozó nyilatkozatot tett polgárral szemben, amennyiben jogos követelését okirattal (kölcsönszerződés, fizetési meghagyás, stb.) igazolja, akkor teljesíthető az adatszolgáltatás.