SZJA Adóbevallási tervezet

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) előzetes nyilatkozat, kérés nélkül mindenkinek készít adóbevallási tervezetet, akire érkezett 2022. évi munkáltatói, kifizetői adatszolgáltatás. A tervezet 2023. év elején  a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül történő (ügyfélkapu, e-személyi igazolvány, telefonos azonosító, arcképes azonosítás) belépés után válik elérhetővé a NAV honlapján, melynek elfogadására, módosítására, és az 1+1 százalékos felajánlás megtételére 2023. május 20-ig van lehetőség.

A KAÜ azonosítóval nem rendelkező magánszemélyek az adóazonosító jel és a születési dátum megadásával:

- SMS-ben, a 06-30/344 4304 telefonszámon (az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet és a születési dátumot a következők szerint: SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn)

- a NAV honlapján elérhető webűrlapon,

- levélben,

- a BEVTERVK jelű formanyomtatványon,

- a 1819-es Infóvonalon,

- ÜCC-n: (06-80/20 21 22 – ez előzetes regisztrációt igényel), vagy

- ügyfélszolgálaton személyesen

kérhették az adóbevallási tervezet postázását, amelyet 2022. április 30-ig tértivevényes küldeményként postázott a NAV. 

Hogyan kell eljárni?

Ha a magánszemély egyetért a bevallási tervezetben foglaltakkal, akkor nincs teendője, a tervezete 2023. május 20-ai hatállyal érvényes bevallássá válik. Ha nem értett egyet az adatokkal, akkor módosíthatja, kiegészítheti azt, vagy önállóan is nyújthat be bevallást.

Az adóbevallási tervezetet a webes felületen a szerkesztést követően el kell fogadni, és be kell küldeni a NAV-hoz, ennek elmaradása esetén a módosításokat nem tartalmazó adóbevallási tervezet lesz az érvényes bevallás. A kipostázott adóbevallási tervezetet javítani nem lehet, ezért ha a magánszemély nem ért egyet az adatokkal 22SZJA bevallást kell benyújtania 2023. május 20-ig.

Az egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek (ideértve a családi gazdálkodókat is) és áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek továbbra is önállóan kell bevallást benyújtani, amelyhez felhasználható a NAV által készített tervezet. Azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik a vállalkozói tevékenységüket 2022-ben végig szüneteltették, vagy 2022-ben a vállalkozói tevékenységük végzése során mindvégig katások voltak, és a NAV által feltöltött jövedelmi adatokkal egyetértettek, szintén nincs teendőjük.

SZJA adózási határidők 2023

A 2022. adóévi személyi jövedelemadó bevallási kötelezettség az adóhatóság által elkészített adóbevallási tervezettel, vagy önállóan, a 22SZJA jelű bevallás benyújtásával teljesíthető, melynek határideje 2023. május 20.

Eljáró szerv

Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Egyéb információk

Kiskorú gyermek adóbevallási tervezetét az online felületen kizárólag a törvényes képviselője ismerheti meg, hagyhatja jóvá, a bevallási tervezet jóváhagyására (ezáltal a rendszer használatára) kiskorú gyermek még abban az esetben sem jogosult, ha egyébként ügyfélkapus regisztrációval rendelkezik.

A tervezet online felületen történő jóváhagyásához szükséges, hogy a NAV honlapjáról letölthető EGYKE nyomtatvány kitöltésével és beküldésével a törvényes képviselő elektronikus ügyintézési jogosultságot szerezzen.


Pénzügy Adózás