A biztosítottak a társadalombiztosítási egyéni számlájuk kivonatát online megtekinthetik, a számláról készített kivonatot letölthetik, a számla tartalmával kapcsolatban észrevételt tehetnek.

Az egyéni számla csak 2013-tól tartalmaz adatokat.

Ki tud adatokhoz jutni és hogyan?

A biztosított személy az Ügyfélkapus azonosítást követően kérdezheti le egyéni számla kivonatát.

Ügyfélkapu regisztrációval nem rendelkező személy az erre rendszeresített űrlapot személyesen vagy postai úton nyújthatja be a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél (kormányhivatal).

Hogyan kell eljárni, mi a teendő ha van Ügyfélkapus regisztrációnk?

A társadalombiztosítási egyéni számla rendszer itt elérhető ügyfélkapus belépéssel.

A társadalombiztosítási egyéni számla rendszer elindítása után az ügyfélkapus bejelentkezést, majd a TAJ szám megadását követően  Társadalombiztosítási egyéni számla rendszer megtekintő oldala érhető el, ahol megjelennek az aktuális kivonat adatai.

A társadalombiztosítási egyéni számlán nyilvántartott adatokról lehetőség van hitelesített kivonat PDF formátumban történő letöltésére.

A társadalombiztosítási egyéni számla adataira vonatkozóan észrevétel, vagy bejelentés tehető a „Bejelentés” linkre kattintva.

Amennyiben ügyfélkapus regisztrációval nem rendelkezik, akkor a kivonat megküldését levélben vagy személyesen kérheti a lakóhelye szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási szakterületétől. .

A kivonat személyes, vagy postai úton történő igényléséhez kitöltendő formanyomtatvány a „Dokumentumok” cím alatt érhető el.

Fizetési kötelezettség nincs: az eljárás illeték- és költségmentes.

Eljáró szerv

A társadalombiztosítási egyéni számlával kapcsolatos eljárást az ügyfél lakóhelye szerint illetékes fővárosi, vármegyei kormányhivatal folytatja le.

Felettes szerv/jogorvoslat

A társadalombiztosítási egyéni számlakivonat tartalmát vitatni nem lehet, az ellen jogorvoslati lehetőség nincs.

Ha az érintett személy a kivonat tartalmával nem ért egyet, akkor a nyilvántartott adatok egyeztetése céljából bejelentést tehet, illetve adategyeztetési eljárást kezdeményezhet.

Egyéb információk

Az egyéni számla kivonat elektronikus szolgáltatásként, illetve személyesen vagy postai úton is előterjeszthető.

Elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek az „Ügyintézés indítása” gombra kattintva indíthatják el a szolgáltatást.

Személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi, vármegyei kormányhivatal ügyfélszolgálatán igényelhető a kivonat.

A kérelem postai úton benyújtható a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalnak címezve. Postacím egységesen: 1916 Budapest.

Az egyéni számla az alábbi adatokat tartalmazza:

- a biztosított természetes személyazonosító adatai és

- társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám),

- a 2012. december 31-étől 2020. június 30-áig terjedő időszakra a biztosított után bevallott nyugdíjjárulék összegére, a 2020. július 1-jétől kezdődő időszakra a biztosított után bevallott társadalombiztosítási járuléknak a Nyugdíjbiztosítási Alapot nyugdíjjárulékként megillető összegére vonatkozó adatok,

- a megállapodás alapján befizetett nyugdíjjárulék összege és a megállapodással érintett időtartam, valamint

- a rehabilitációs járadék, rehabilitációs ellátás összegéből levont nyugdíjjárulék összege és az ellátás folyósításának időtartama.

A társadalombiztosítási egyéni számla kivonatra vonatkozó részletes tájékoztatás a Magyar Államkincstár honlapján is megtalálható.


Jog Munka