Az Európai Parlament és a Tanács 2018/1806 rendeletének I. mellékletében felsorolt országok állampolgárainak a schengeni övezetbe való beutazásaikhoz érvényes vízummal kell rendelkezniük. A schengeni vízum- és beutazási szabályok csak a 90 napot meg nem haladó tartózkodásra vonatkoznak.

A hosszú távú, 90 napot meghaladó tartózkodás szabályait az egyes tagállamok saját nemzeti jogszabályai határozzák meg.

Ki igényelhet Schengeni vízumot 2023-ban?

Bármely természetes személy, aki:

- kizárólag Magyarországra kíván utazni, vagy

- látogatásának egynél több úti célja van, de az utazás hosszát vagy célját tekintve Magyarország tekinthető fő úti céljának, vagy

- azonos hosszúságú és célú schengeni utazás esetén (pl. turisztikai célú körutazás) Magyarország határát lépi át először.

A vízumigénylés folyamata és a vízumeljárás 2023-ban

A vízumeljárás kérelemre indul. A kérelmező formanyomtatványt tölt ki és  személyesen nyújtja azt be a lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerinti országban található magyar nagykövetségen vagy főkonzulátuson (a külképviseletek listája itt található).

Egyes országokban a kérelem külső szolgáltató cég irodájában is benyújtható, melyről az érintett országok magyar külképviseleteinek honlapján részletes tájékoztatás található.

A vízumkérdőív több nyelven letölthető a Konzuli Szolgálat honlapjáról.

Javasolják, hogy a benyújtáshoz megadott időpontra a már kitöltött formanyomtatvánnyal érkezzen. A formanyomtatványhoz nem szükséges fényképet mellékelni, ugyanis a benyújtás során a kérelmező biometrikus adatai, azaz fényképe és tíz ujjának lenyomata rögzítésre kerül.

A kérelmezőnek minden esetben rendelkeznie kell:

- érvényes repülőjegy-foglalással

- a magyarországi szálláshelyét igazoló dokumentummal

- a schengeni tagállamok egész területére szóló, az utazás teljes időtartamát lefedő utazási

- egészségbiztosítással, melynek fedezete minimum 30.000 EUR.

Az egyes beutazási célokhoz (pl. turizmus, látogatás, üzleti, stb.) igazodóan további támogató dokumentumokat kell benyújtani, melyek részletes leírása „A vízumkérelmekhez szükséges további dokumentumok” cím alatt található. 

Mennyibe kerül a vízumeljárás?

Az eljárás díja 60 EUR, 6-12 éves gyermekek esetén 35 EUR, 6 éves kor alatt díjmentes. Az eljárás díját a kérelem benyújtásakor kell kiegyenlíteni.

Eljáró szerv: Külgazdasági és Külügyminisztérium / Konzuli Szolgálat

Egyéb információk - Jogorvoslat a vízumeljárásban

Amennyiben a vízumkérelem elutasításra kerül, a kérelmező jogorvoslatra (fellebbezésre) jogosult. A fellebbezési kérelmet személyesen lehet benyújtani az elsőfokon eljárt konzuli tisztviselőnél, 30 EUR eljárási díj egyidejűleg történő megfizetése mellett.

90 napot meghaladó tartózkodás

Amennyiben a beutazás célja a 90 napot meghaladó tartózkodás Magyarország területén, úgy tartózkodási engedélyért kell folyamodni. A konzuli tisztviselőnél tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumkérelmet kell benyújtani, mely magában foglalja a vízum-és tartózkodási engedély eljárást is.

A kérelmet a Konzuli Szolgálat a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal részére terjeszti fel, amely dönt a tartózkodási engedély kérelem tárgyában. Amennyiben a Hivatal a tartózkodási engedély kérelemnek helyt ad, úgy a konzul ún. „tartózkodási engedély átvételére jogosító” vízumot ad ki, mellyel a kérelmező jogosult Magyarország területére beutazni, és ott a Hivatalban a tartózkodási engedélyét átvenni.

A vízum a beutazást követően érvényét veszíti, és a kérelmező a jogszerű tartózkodását ezt követően a tartózkodási engedélyével igazolja. Tartózkodási engedély kérdőívek, egyéb formanyomtatványok és bővebb információk elérhetők a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal honlapján.


Jog