Állampapír kalkulátor 2023

Bónusz Magyar Állampapír, kamata, futamideje, lejárata

A Bónusz Magyar Állampapír 3 éves futamidővel kibocsátásra kerülő, dematerializált, változó kamatozású állampapír, amelynek alapcímlete 1 forint. A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból adódik össze.

Minden sorozat kamatbázisa megegyezik a kamatmérték meghatározásának időpontját megelőző négy eredményes, 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok, adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával. Az adott sorozat e kamatbázis felett biztosít 1% kamatprémiumot.

A Bónusz Magyar Állampapír által megtestesített követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el. Kamatfizetés háromhavonta történik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt kerül az ügyfél számláján jóváírásra.  

A 2022. szeptember 30-tól kibocsátott Bónusz Magyar Állampapírok kamatadó-mentes befektetések.

A 3 éves futamidejű sorozat esetében a forgalmazókra értékesítési korlát került meghatározásra, melynek mértéke a sorozatra vonatkozó Ismertetőben és nyilvános ajánlatételben kerül pontosan meghatározásra.

Bónusz Magyar Állampapír 2025/N kalkulátor itt

Prémium Magyar Állampapír, PMÁP kamata, futamideje, lejárata

Prémium Magyar Állampapír dematerializált, inflációhoz kötött, változó kamatozású állampapír. A 2022. szeptember 30. napján és azt követően forgalomba hozott sorozatok névértéke 1 forint, míg a korábbi sorozatok 1.000 forintos címlettel kerültek forgalomba.

A kifizetendő kamat mértéke (2027/J, 2029/I és 2029/J sorozatok első kamatperiódusa kivételével) a kamatbázisból és a kamatprémiumból adódik össze. A Prémium Magyar Állampapír a kamat megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértéke, mint kamatbázis felett biztosít sorozatonként eltérő, a 2027/K sorozatra 0,75%, a 2030/I sorozatra 1,50% kamatprémiumot.

A KSH által publikált éves átlagos infláció 2022-ben: 14,5% (ez a kamatbázis)

A kamatprémium mértékének meghatározására az adott sorozatra vonatkozó Nyilvános Ajánlattételben kerül sor.

A 2022. szeptember 30. napján és azt követően kibocsátott sorozatok esetében a forgalmazókra értékesítési korlát került meghatározásra, melynek mértéke a sorozatokra vonatkozó Ismertetőben és Nyilvános ajánlatételben kerül pontosan meghatározásra.

PMÁP 2030/I Prémium Magyar Állampapír kalkulátor ITT

PMÁP 2027/K Prémium Magyar Állmapapír kalkulátor ITT

Magyar Állampapír Plusz - MÁP + kamata, futamideje, lejárata

A Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) értékesítése folyamatosan történik a Forgalmazóknál. Az értékesítésre felkínált mennyiség rugalmasan bővíthető annak érdekében, hogy minden vételi szándék teljesüljön.

A Magyar Állampapír Plusz 5 éves futamidővel kibocsátásra kerülő, dematerializált, sávos, fix kamatozású lakossági állampapír, amelynek alapcímlete 1 forint.

A Magyar Állampapír Plusz által megtestesített követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el. Kamatjuttatás az első évben félévente, az ezt követő években évente történik. A kamatjuttatás napján (az utolsó, lejáratkori kamatfizetési nap kivételével) a pénzben kifejezett kamat összegével megegyező névértékű, azonos sorozatba tartozó állampapírban (Magyar Állampapír Pluszban) kerül jóváírásra a kamat a MÁP Plusz tulajdonosának értékpapírszámláján.

Futamidő végén az utolsó, lejáratkori kamatfizetési napon forintban kifejezett kamatösszegre jogosult a MÁP Plusz tulajdonosa.

A kamat mértéke:

- az első félévben évi 3,5%

- a második félévben évi 4,0%

- 2. évben évi 4,5%

- 3. évben évi 5,0%

- 4. évben évi 5,5%

- 5. évben évi 6,0%

A lejáratkor elérhető maximális hozam mértéke (egységesített értékpapír hozam mutató – EHM): 4,95 %*.

Kibocsátás napjától a lejárat napjáig terjedő 5 éves időszakra (a lejáratkor) fizetendő teljes kamat mértéke: 27,35%**.

A Magyar Állampapír Plusz utáni kamatbevétel adómentes.


Pénzügy