Az apa akkor is jogosult igénybe venni a szabadságot, ha nem házas, elvált, vagy egyébként nem él közös háztartásban a született vagy örökbefogadott gyermekkel.

Az apát megillető pótszabadság mértékéhez képest az apasági szabadság 5 nappal meghosszabbodott, tehát 10 munkanapra nőtt a mértéke, amelynek díjazása tekintetében 5 napon keresztül a távolléti díj egésze illeti meg az apát, az azt követő 5 napra pedig a távolléti díj 40%-a.

A késői jogszabály-átültetés eredményeként fontos átmeneti szabályt tartalmaz az elfogadott törvényjavaslat, miszerint ha az apának augusztus 2. és december 31. között született vagy születik gyermeke és az apát megillető pótszabadságot nem vette igénybe, vagy igénybe vette, de a korábbi szabályozás szerinti 5 napot, erre irányuló kérelem esetén munkáltatói kötelezettség részére biztosítani a maradék 5 napot 2023. február 28-ig.

A módosító jogszabály kifejezetten utal arra, hogy felmondás esetén pénzben nincs lehetőség a szabadság megváltására, a hátralevő szabadságnapokra a munkavállaló a következő munkahelyén jogosult igényt tartani – emiatt a munkáltatót igazolás kiadási kötelezettség terheli, amelyben rendelkeznek a kiadott és még igénybe vehető apasági szabadságnapokról.

További fontos rendelkezés, hogy az apasági szabadság időtartamához felmondási tilalom kötődik, ha pedig a munkáltató mégis megszünteti a munkaviszonyt egyoldalúan, a munkavállaló jogosult bírósági úton kérni a munkaviszony helyreállítását.

Abban az esetben, ha a munkavállaló munkaviszonyának megszüntetése nem von maga után indokolási kötelezettséget (pl.: próbaidő alatti munkaviszony megszüntetés) de egyébként az apasági szabadság időtartama alatt került sor a felmondásra, a munkavállaló kérheti munkáltatóját, hogy indokolja meg döntését.

Ezzel a változtatással az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény is módosult, mivel az apasági szabadságra irányuló kérelem végett az apák nem részesülhetnek sem közvetlenül, sem közvetetten hátrányos megkülönböztetésben.

forrás: Juhász Marina, a KNP LAW szakértője 


Jog Munka