Jogosultak köre

A belföldi forgalomba hozatal előtt (első hitelesítés) a gyártó vagy belföldi forgalomba hozó, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

Hogyan kell eljárni az ügyben 2023-ban?

A kérelemnek tartalmaznia kell:

- az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét

- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,

- a hitelesítés helyét.

Mennyi az eljárás határideje?

60 nap. Soron kívüliség kérhető, de az díjköteles

Milyen dokumentumokat kell beadni?

A hitelesítés helyszínén az ügyfél által biztosított etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.

Mennyibe kerül az áramváltó hitelesítése 2023-ban?

Igazgatási szolgáltatási díj, a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet (díjrendelet) szerint. A mérésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatala minden esetben számlát állít ki. A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

Hitelesítési bizonyítvány kiadása (a kötelezően elő nem írt esetekben) díjköteles. Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Eljáró szerv

Időszakos, vagy javítás utáni hitelesítés esetén a területileg illetékes Kormányhivatal Járási Hivatala (főváros esetében XII. kerületi Hivatala) Az ügy nem intézhető helyben. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban ( HE ) és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll.

Felettes szerv/jogorvoslat

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján az elsőfokú döntéssel szemben jogorvoslattal lehet élni. A másodfokon eljáró hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala.

Egyéb információk

1. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A hitelesítési előírásban szabályozott egyéb vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.

2. Hogy állapítható meg, hogy a feszültségváltó érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - Amennyiben kiadásra került, a hitelesítési bizonyítvány alapján, egyébként a hatósági lezáró jelek megléte, épsége esetén.

3. Hol hitelesíttethetek feszültségváltót? - Együttműködési megállapodással rendelkező szervezet hitelesítő laboratóriumán keresztül megrendelve. Nagyfeszültségű mérőváltók hitelesítését a Budapest Főváros Kormányhivatalánál.

4. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles feszültségváltónál? - Nem, azonban ha igényli a hitelesítési bizonyítvány a kérelem benyújtásával egyidőben kérhető, díjköteles.

5. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hatósági tanúsító és lezáró jelek épsége estén korlátlan.

6. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.

7. Minden feszültségváltót kell hitelesíteni? - Ha az azzal való mérés joghatással jár, valamint az feszültségváltó 0,5 vagy annál jobb pontossági osztályba tartozik, a hitelesítés kötelező.

Lakossági áram kWh ára 2023 kalkulátor


Jog