Gépkocsi adatainak online lekérdezése a magyarorszag.hu portálon ügyfélkapus regisztrácóval

A Jármű Szolgáltatási Platform (JSZP) lehetővé teszi, hogy a különböző magyar nyilvántartásokból származó, a jármű életútjának lényeges adatait az ügyfél egy egységes felületen ingyenesen érje el.

Kik jogosultak az autó adatok ingyenes online lekérdezésére?

A lekérdezéseket bárki, cél és jogalap igazolása nélkül ingyenesen elvégezheti az azonosítást követően.

Az online ingyenes gépkocsi információk lekérdezésének menete

A lekérdezést célszerű a www.magyarorszag.hu oldalon elindítani, ahol a bal oldali menüsorban az "Adatkezelés, adatszolgáltatás" főmenüben érhető el az "Adatigénylés a jármű szolgáltatási platformon" címsorra kattintva.

Így néz ki, amit látnia kell a képernyőn:

autó gépkocsi adatainak és a kártörténet online lekérése ügyfélkapun keresztül

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök valamelyik azonosítási módjának kiválasztása után veheti igénybe, ehhez Önnek Ügyfélkapu-regisztrációval, vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatással vagy eSzemélyivel szükséges rendelkeznie.

Első alkalommal a belépés során az „Adatkezelési tájékoztató a Jármű Szolgáltatási Platform (JSZP) igénybevétele során végzett adatkezeléshez” felugró ablakot szükséges elfogadnia, a közvetlen hozzáférés engedélyezéséről pedig határozatot kap értesítési tárhelyére.

Az adatkezelési tájékoztató elfogadása után bármennyi keresést indíthat az alkalmazáson. A bejelentkezést követően a JSZP lekérdezési felületén a megismerni kívánt jármű rendszámát kell beírnia. A JSZP felületén az összeválogatott adatok és képi dokumentációk megjelennek, valamint lehetősége van azok elmentésére, vagy értesítési tárhelyre küldésére is.

Milyen adatok kérdezhetők le egy gépkocsiról ingyenesen, online?

A szolgáltatással csak a Magyarországon forgalomba helyezett járműveket, autókat lehet lekérdezni. 

Online lekérdezhető adatok egy autóról:

- a jármű forgalmi engedélyben feltüntetett műszaki adatok

- a kilométeróra-állás és annak rögzítési időpontja,

- a forgalomból kivont állapot ténye, valamint az aktuális forgalomból való kivonás oka, jellege és a kivonás kezdő időpontja

- a jármű érvényes forgalmazási korlátozására vonatkozó adatok

- a körözés ténye

- az első magyarországi nyilvántartásba vétel időpontjától az adatlekérdezés időpontjáig a jármű nyilvántartott tulajdonosainak száma

- a jármű származási országa

- a származás ellenőrzésének eredménye

- az előzetes eredetiségvizsgálat végzésének időpontja

- az előzetes eredetiségvizsgálatot lefolytató vizsgálóállomás megnevezése és címe,

- az előzetes eredetiségvizsgáló által a jármű alvázszámára, motorszámára, motorkódjára, rendszámára és regisztrációs matricájára tett megállapítások

- az eredetiségvizsgálati képi dokumentáció

- az előzetes eredetiség-ellenőrzés során megállapított minősítés

- a kötvénynyilvántartásból beszerzett biztosítás tényére vonatkozó adat

- a kárnyilvántartásból beszerzett káreseményre vonatkozó adat és a káresemény dátuma.

A kártörténeti adatok csak a 2019. január 1-jét követően bekövetkezett káreseményekről állnak rendelkezésre.

A jármű futásteljesítményére és forgalomban tartására vonatkozó adatok a könnyebb értelmezhetőség érdekében grafikonon is megjelenítésre kerülnek, emellett hozzáférhető az eredetiségvizsgálat és a műszaki vizsgálat képi dokumentációja is.

A lekérdezést követően az információk azonnal (online) rendelkezésére állnak.

Az adatszolgáltatás illeték- és díjmentes. Magyarul: ingyenes.

Eljáró szerv: Belügyminisztérium

Vonatkozó jogszabályok:

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 24. § (3a) bekezdés

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 23/A §-a

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 47. § (1) bekezdés o) pont, 51. § (9) bekezdés k) pont

A közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 513/2017. (XII. 29.) 7.§ (1) bekezdés

Fogalmak

Járműéletút-adatszolgáltatás: a nyilvántartó által az e célra szolgáló informatikai platformon keresztül, több nyilvántartás adatainak felhasználásával elektronikus úton nyújtott szolgáltatás.

Járműnyilvántartás: olyan egységes elektronikus nyilvántartás, amely tartalmazza a járműtulajdonos (üzemben tartó), a közúti közlekedésről szóló külön törvény alapján nyilvántartott jármű, illetve a járműokmány adatait, valamint az adatokban bekövetkezett változásokat (történeti állomány). A járműnyilvántartás tartalmazza a származás-ellenőrzés eredményének nyilvántartását és az előzetes eredetiségvizsgálattal kapcsolatos adatokat.

A jármű előzetes eredetiségvizsgálata: olyan hatósági eljárás, melynek célja a járművek azonosító adatai és a jármű okmányok valódiságának megállapítása.

Származás-ellenőrzés: külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt járművek forgalomba helyezést megelőző ellenőrzése, amelynek során a külföldi hatóság nyilvántartásaiban, valamint a külföldi és nemzetközi körözési nyilvántartásokban történő ellenőrzés adatai alapján sor kerül a jármű származásának tisztázására.


Autó Jog