Leggyakrabban tulajdonosváltáskor merül fel: pl. adásvétel, öröklés vagy ajándékozás esetén. Előfordul azonban, hogy az ingatlan tulajdonosa nem, csak a felhasználója változik, például a bérlet, a haszonélvezet vagy a használatátengedés esetén.

Ki járhat el az ügyben?

Bármely természetes személy, aki valamely alapnyilvántartás alanya (személyiadat-és lakcímnyilvántartás (SZL), központi idegenrendészeti nyilvántartás (ISZL), vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása (3NYT)), és rendelkezik elektronikus ügyfél tárhellyel (KÜNY-tárhellyel), valamint online ügyintézés esetén a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) valamelyik azonosítási szolgáltatásával (Ügyfélkapu, eSzemélyi, RKTA, Arcképes azonosítás).

A szolgáltatást abban az esetben tudja igénybe venni, ha az átírásban érintett szolgáltatók már csatlakoztak. A szolgáltatással elérhető közüzemi szolgáltatók csatlakozása folyamatos.

Hogyan működik?

Online ügyintézés esetén:

-    Indítsa el a szolgáltatást (https://e-bejelento.gov.hu/)

-    Jelentkezzen be a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) azonosítási szolgáltatások valamelyikével (Ügyfélkapu, RKTA, eSzemélyi, arcképes azonosítás);

-    Ha még nem regisztrált az e-bejelentő szolgáltatásra, először regisztráljon;

-    Válassza ki a Felhasználóváltás-bejelentése ügytípuson belül az új szerződőként való ügyindítási lehetőséget;

-    Válassza ki azokat a szolgáltatókat, akiknek el kívánja küldeni bejelentését;

-    Adja meg az űrlapon szereplő adatokat (az Ön azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatok a közhiteles nyilvántartásból előtöltésre kerülnek);

-    Csatolja az ügytípushoz kapcsolódó mellékleteket (szkennelve töltheti fel pdf, png, jpg vagy jpeg formátumban);

-    Amennyiben ezeket nem elektronikusan hiteles (vagyis elektronikusan már aláírt) dokumentumok formájában tölti fel, lehetősége van hitelesíteni ezeket az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatáson keresztül;

-    Ellenőrzés után küldje be, a sikeres beküldésről visszaigazolást kap és letöltheti a beküldött fájlokat.

Személyes ügyintézés esetén:

-    Keressen fel egy kormányablakot (bármely kormányablakban intézhető), előtte, ha teheti, foglaljon időpontot;

-    Vigye magával az ügyleírásban felsorolt dokumentumokat és készítse elő azokat az egyéb dokumentumokat (pl. a volt szerződő által rendelkezésre bocsátott szolgáltatói számlalevelek, szerződések), amelyek alapján a szolgáltatói azonosítók is megadhatók;

-    Az ügyintéző az Ön megbízása alapján azonosítást követően rögzíti a rendszerben az Ön által megadott, az átíráshoz szükséges adatokat, szkennelve feltölti a azokat;

-    Visszaigazolást kap arról, ha az ügyindítás sikeresen megtörtént.

Amennyiben még nem rendelkezik a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges KÜNY tárhellyel, vagy még nem regisztrált az e-bejelentő szolgáltatásra, a kormányablakban ezt is megteheti. 

Az űrlap kitöltését és ellenőrzését követően beadványa beküldésre kerül a kiválasztott szolgáltatók felé. A beküldést követően még további 15 munkanapig lehetősége nyílik arra, hogy a felületen belépve beadványát letöltse és elmentse.

Az ügy aktuális státuszát az Ügykövető menüpontban tudja megtekinteni, illetve – amennyiben profiljában feliratkozott rá – emailben is kap visszajelzést arról, ha a szolgáltató fogadta az Ön bejelentését.

Kötelezettségmulasztás

A felhasználó személyében bekövetkező változás a változástól számított 15 napon belül bejelentendő az érintett szolgáltatók felé. A szerződések átírása a bejelentés alapján valósul meg.

Milyen határidő alatt zajlik le az ügyintézés?

A felhasználó-változásra irányuló bejelentést az érintett szolgáltatónak az ügyfél beazonosítására nyitva álló 5 munkanapon túl a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott határidőn belül kell feldolgozni, az új szerződést elkészíteni és megküldeni.

Benyújtandó dokumentumok - milyen adatokra van szükség?

A felhasználó-váltás bejelentéséhez nem szükséges az átírás jogcímét igazoló dokumentumot, illetve, többes tulajdonos esetén, az eljáráshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozatot becsatolni, de azt esetleges külön felszólításra be kell tudni mutatni az érintett szolgáltató számára.

A bejelentés által érintett szolgáltatók és ágazatok függvényében az ügyintézési folyamatban csatolni szükséges elektronikus dokumentumokat. Ehhez lehetőség szerint az e-bejelentő honlapjáról elérhető dokumentum-sablonokat használják, ami biztosítja, hogy egy-egy dokumentumot csak egyszer kelljen becsatolni és az valamennyi szolgáltató felé megfelelő legyen!

-    Fogyasztásmérő átadás-átvételi jegyzőkönyv (kötelező)

-    Elfogadó nyilatkozat (amennyiben a díjfizető (számlafizető) az új szerződőtől eltér)

-    Tulajdonosi nyilatkozat kapacitáslekötési jog átadásáról (csak amennyiben a gáz közmű érintett az átírásban és az új szerződő nem tulajdonosa az ingatlannak)

-    Lemondó nyilatkozat (kötelező – ez biztosítja, hogy a régi szerződő szerződése is megszüntetésre kerüljön)

Fizetési kötelezettség

A szolgáltatás használata a természetes személy ügyfelek számára díj- és illetékmentes.

Eljáró szerv: Csatlakozott Szolgáltatók – a bejelentéssel kapcsolatos eljárás vonatkozásában.

Pest Megyei Kormányhivatal – az e-bejelentő adattovábbítási szolgáltatással kapcsolatban.

Felettes szerv/jogorvoslat

Csatlakozott Közüzemi Szolgáltatók: Magyar Energetika és Közmű-szabályozási Hivatal.

E-bejelentő szolgáltató: Miniszterelnökség.


Jog