A magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személy az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EHIC) alapján vehet igénybe az EGT egy másik tagállamában, illetve Svájcban való átmeneti tartózkodása során orvosilag szükségessé váló ellátásokat.

Szerbiában a két állam egészségbiztosítói közötti megállapodás alapján sürgősségi ellátások vehetők igénybe átmeneti tartózkodás esetén EU-Kártyával. 

Hogyan kell igényelni?

Európai Egészségbiztosítási Kártyát a Magyarországon biztosított személy személyesen, meghatalmazott útján, írásban, vagy postai úton igényelhet az arra rendszeresített kérelem nyomtatványon a kormányhivatalban és kormányablakban vagy, Ügyfélkapun keresztül.

Milyen határidő alatt készül el?

Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Amennyiben minden szükséges személyi okmány bemutatásra ill. azok másolata benyújtásra került és az ügyfél jogviszonya is rendezett, azaz nem szükséges jogviszonyrendezést kezdeményezni, a Kártya 8 napon belül kerül kiállításra.

Ellenkező esetben, amennyiben hiánypótlás vagy jogviszonyrendezés szükséges, a teljes eljárás max. 60 nap.

Milyen dokumentumok kellenek az igényléshez?

- Személyazonosságot igazoló okmány

- TAJ számot igazoló okmány

- Kiskorúak esetén: lakcímkártya,

- rendezetlen jogviszony/jogosultság esetén a fennálló jogviszony/jogosultság hitelt érdemlő módon történő igazolása.

​Az ügyfélkapun történő benyújtás esetén nem kell személyazonosító okmányt csatolni a kérelemhez.

Mennyibe kerül? Fizetési kötelezettség

A kártya térítésmentesen igényelhető, kivéve azon eseteket, ha az okmány megsemmisül, megrongálódik, elvész, vagy ellopják, ekkor ugyanis igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni (az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (1) bekezdése alapján 3000 Ft-ot).

Eljáró szerv

A Kártyát a kormányhivatal, a kormányablak, valamint a NEAK adja ki kérelemre, a magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személyek részére. 

Felettes szerv/jogorvoslat

Amennyiben nem ért egyet a hatóság által hozott döntéssel, abban az esetben azt bírósági úton megtámadhatja, közigazgatási per keretében. A per keresetlevéllel indítható meg, amelyben a határozattal szemben jogsérelemre kell hivatkozni.

A keresetlevél benyújtására a határozat közlésétől (általában kézbesítésétől) számított harminc napon belül van lehetőség. A közigazgatási per lefolytatására azon törvényszéken kerül sor, amelyik területi illetékességgel rendelkezik a közigazgatási cselekmény helyét illetően.


Jog