Teendők gépjármű, pótkocsi vásárlása esetén 

Gépjármű, pótkocsi vásárlása esetén a közlekedés-igazgatási szabályok alapján az átruházást be kell jelenteni a járási hivatalnál, amellyel egyúttal teljesül az illeték megállapításához szükséges bejelentési kötelezettség és a járási hivatal által megállapított illetéket be kell fizetni.

Kötelezettségmulasztás áll fenn akkor...

A vagyonszerzés késedelmes bejelentése vagy a bejelentés elmulasztása esetén az állami adóhatóság mulasztási bírságot szab ki, melynek mértéke természetes személy adózó esetén 200 ezer forintig, nem természetes személy adózó esetén 500 ezer forintig terjedhet.

Milyen határidőket kell betartani?

A szerzést tanúsító okiratot az átruházásról szóló szerződés keltétől számított 15 napon belül be kell mutatni az illetékes járási hivatalnál.

A járási hivatalban bankkártyával vagy készpénzzel, illetve a járási hivatalnál beszerzett készpénz-átutalási megbízás útján az átírás alkalmával be kell fizetni az illetéket.

Benyújtandó dokumentumok

Gépjármű, pótkocsi tulajdonjoga, gépjárműre, pótkocsira vonatkozó vagyoni értékű jog megszerzéséről szóló okirat (leggyakrabban adásvételi szerződés).

Fizetési kötelezettség

A gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén a gépjármű életkorához és teljesítményéhez igazodó mértékű illetéket kell fizetni az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 24. §-ában meghatározottak szerint. A szabályozás alapján minél fiatalabb és nagyobb teljesítményű a gépjármű, annál több illetéket kell fizetni, míg az öregebb és kisebb teljesítményű gépjárművek után kevesebb illetéket kell fizetni.

Gépjármű illeték 2023 kalkulátor segítségével gyorsan kiszámolható a fizetendő összeg.

Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500 kg-ot nem haladja meg 9000 forint, minden más esetben 22 000 forint illetéket kell fizetni.

Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése esetén a jogszabályban meghatározott illeték 25%-ának megfelelő mértékű illetéket kell fizetni.

Eljáró szerv

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak.

Felettes szerv/jogorvoslat:

Ha a fizetendő illetékkel kapcsolatban vita merül fel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz lehet fordulni, amely fizetési meghagyással állapítja meg a vagyonszerzési illetéket.


Autó