eReceptek felírása és kiváltási lehetőségei

Az EESZT-ben (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) főszabály szerint továbbra is törvényileg szabályozott módon, orvos-páciens találkozót követően írható fel eRecept! 

A Covid pandémia kezdete óta, ez a találkozó – a jogszabályi előírások teljesítése mellett – telemedicinális ellátás keretében is történhet, így ennek keretében is rendelhető gyógyszer.

Veszélyhelyzet időtartama alatt, és annak megszűnését követően 90 napig a gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre kiállított szakorvosi javaslatok érvényesek maradnak. A szakorvosi javaslat ideiglenes meghosszabbítását a háziorvosnak a páciens egészségügyi dokumentációjában rögzíteni szükséges.

Az eRecept felírása és kiváltása az alábbiak szerint történik:

Minden orvos az eddig megszokott számítógépes programjával ír receptet, ami automatikusan eReceptté válik és felkerül a "Tér"-be (köznyelven: Felhőbe), ahonnan az ország bármely gyógyszertárában lekérdezhetővé válik.

A felírási igazolás korábbi felíró oldali kiadási kötelezettsége 2021.07.07.-vel megváltozott.

Elektronikus vényen történő gyógyszerrendelés esetén, az orvos csak a beteg külön kérésére készít felírási igazolást. A felírási igazolást az orvos - a beteg választása szerint - papír alapon vagy elektronikus formában adja, így a felírási igazolás akár emailben is elküldhető a páciensnek.

Megszűnt az orvosnak az a kötelezettsége, hogy a 14 éven aluli páciensnek történő vényírás esetén az EESZT-be feltöltött eRecepthez papír felírási igazolást is ki kellett állítania.

A felírási igazolás nyomtatható fehér színű A4-es papírra és több vény adatait is tartalmazhatja. A felírási igazolást az orvos aláírásával és orvosi bélyegzőjének lenyomatával már nem szükséges ellátni.

Az eRecept kiszolgáltatója a felírási igazolást a termék expediálásának  rögzítése után (pl. „Kiadva: 2021. hó. nap”) visszaadja a kiváltó személynek.

Az eRecept-azonosító (vonalkód) birtokában saját részre és más számára is kiváltható a recept!

- felírási igazolással (eRecept) és – egyes hagyományos papírvénnyel továbbra is lehet receptet kiváltani az eddig megszokott módon, saját magunk vagy akár más számára.

A gyógyszertárban nem kötelező a felírási igazolás bemutatása. A felírási igazolással rendelkező vények TAJ szám alapján is kiválthatók.

eRecept azonosító nélkül TAJ szám alapján  az alábbi módokon lehet receptet kiváltani:

- személyazonosság igazolásával és TAJ-kártya felmutatásával

VAGY

- a TAJ számot is tartalmazó tárolóelemmel rendelkező eSzemélyi igazolvánnyal, PIN-kód megadásával

Más személy részére:

TAJ közlésével: a beteg TAJ-számának közlésével, a kiváltó személy azonosítása mellett.

A 2021. VI. 29-től hatályos törvénymódosítás szerint, ha elektronikus vény kiváltást nem saját, hanem egy más személy TAJ számának közlésével kezdeményezik, akkor a kiadó köteles a kiváltó személy személyazonosságát ellenőrizni, valamint a bemutatott okmány azonosítóját és a kiváltó nevét a helyi rendszerben rögzíteni. Gyógyszertár vagy - a gyógyászati segédeszköz kiadása esetében - GYSE forgalmazó ezeket a kiadáshoz rögzített személyes adatokat 5 évig kezelheti.

EESZT-ben rögzített meghatalmazás alapján: az EESZT-ben rögzített meghatalmazott személyazonosítás mellett, a páciens TAJ-számának ismeretével, bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt gyógyszereket és segédeszközöket,
EESZT-ben rögzített törvényes képviseleti jogosultság alapján: az EESZT-ben rögzített törvényes képviselő személyazonosítás mellett, a páciens TAJ-számának ismeretével bármilyen további dokumentum szükségessége nélkül kiválthatja a képviselt személy részére felírt vényeket. 
A jogszabály alapján elektronikus vények kiadásáról a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz kiadója un.  kiadási igazolást készít. A vény kiváltását a kiváltó személy a kiadási igazolás aláírásával, aláírást rögzítő eszközzel vagy a személyét igazoló azonosítóval elismeri.

eSzemélyi igazolvánnyal történt vénykiváltás esetén nem szükséges kiadási igazolást aláírni. Az aláírást ilyenkor a pin kód használat helyettesíti.

Ha az EESZT nem érhető el, a vény a felírási igazolás alapján is kiadható, melynek során papíralapú kiadási igazolás készül a gyógyszertárban. Ilyenkor a termék átvételét az átvevő személy aláírásával, és a személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány számának feltüntetésével ismeri el a kiadási igazoláson.

(grafika és szöveg forrás: EESZT.gov.hu)


Egészség