A nagyobb cégek számtalan projektet vihetnek akár párhuzamosan is, de egy ilyen folyamat tervezése, vezetése, ügyvitele, azaz teljes lebonyolítása olyan kihívásokat támaszthat a vezetővel szemben, amelyek komoly felkészültséget igényelhetnek.

A sikeres csapatmunka érdekében

A Training360 által indított projektmenedzsment tanfolyam éppen az ilyen kihívásokra nyújt válaszokat, kiválóan felkészült trénerek vezetésével, a legmodernebb didaktikai elvek figyelembe vétele mellett, gyakorlatias, a való életből vett példákon keresztül.

A mai sokrétű világban a jó projektvezető nemcsak a saját szakmájában kell, hogy jól felkészült szakember legyen, hanem olyan összetett tudással kell rendelkeznie, hogy több területen is otthonosan mozogva tudja ellátni feladatát.

Egy projekt vezetésének követelménye messze meghaladja azt, hogy valaki csupán egy-két területen legyen képben a projekt mibenlétével kapcsolatban, az átfogó ismeretek elsajátítása akár létkérdés is lehet a sikeresség szempontjából.

A projektmenedzsment kurzus lényege

A projektmenedzsment képzés célja, hogy ismertetésre kerüljön egy sikeres projekt végigvitelének minden eleme, valamint, hogy a vezetők készségszinten elsajátítsák a projektben résztvevők támogatásának módszereit.

További fontos cél, hogy a hallgatók tisztában legyenek az áttekintés, a tervezés, a célkitűzés és azok elérésének lehetséges módozataival, képesek legyenek mérlegelésre és jó döntések meghozatalára.

A kurzus egyaránt ajánlott a projektvezetők és a projektben való résztvevők számára, hiszen ideális esetben a szoros együttműködés komoly előrelendítő ereje lehet egy-egy projekt sikerének. Az is rendkívül hasznos, ha minden résztvevő tisztában van nemcsak a maga, hanem a többiek feladatával is, hiszen jobb rálátást kap így a feladatok nagyságáról, megoszlásáról.

Néhány szóban a tematikáról

A képzés magyar és angol nyelven is történhet, hossza három nap, a tematika pedig a projektmenedzsment tekintetében átfogó ismertetéssel kezdődik. A tanfolyamon résztvevők ezután megismerkednek a sikeres projektvezetés összetevőivel, valamint a stakeholder kifejezés mögötti tartalommal, a projekt lelkével. A projektmenedzsment menete részletesen kerül bemutatásra, az oktatók ismertetik az előkészítés, a tervezés, a megvalósítás és a kontroll szakaszait.

A tematika további fontos részét képezi a projektkommunikáció és a szabályozó dokumentumok ismertetése. Végül a tematika kitér a projektzárás és értékelés menetére is, így téve teljessé az egész folyamat ismertetését. További részletek a kurzussal és a tematikával kapcsolatban a Training360 oldalán olvashatók, valamint itt kaphatók információk az oktatóközpont egyéb tanfolyamairól is.


Munka