Megtöbbszörözhető a rezsicsökkentett árú gázmennyiség egy új rendelet szerint

 

Új fogalom a családi fogyasztói közösség

 

 

Megmutatjuk, kik és hogyan vehetik igénybe ezt a sokat érő lehetőséget.

 

 

Ezt akkor lehet alkalmazni, ha egy társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon több, de legföljebb négy „lakás rendeltetési egység” van.

 

Erről a település jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítvány köteles kiállítani.

 

-  Az igazolás kiállításakor a ténylegesen kialakult állapotot kell figyelembe vennie, és az épület jogszerű használatát kell vélelmeznie a jegyzőnek.

 

-  Ez azt jelenti, hogy ennek az igazolásnak a kiadása szempontjából mindegy, hogy a lakások kialakítása, használata egyébként jogszerű-e vagy sem.

Ha az ingatlanon több (maximum négy) lakás van, akkor ki kell adni az igazolást.

 

Ez az igazolás azonban csak a kedvezményes rezsicsökkentett gázár igénybevételéhez használható fel a rendelet szerint, tehát ezt a jegyző dokumentumot nem lehet lobogtatni más eljárásban, például a lakás minősítés igazolására.

 

-  Egy ilyen igazoláskérésnek megvan azonban az a veszélye, hogy ugyan a jegyző kiadja ezt a rezsicsökkentett gázárhoz, de lehet, hogy éppen ennek során észleli a jogellenes használatot, állapotot, amiből a tulajdonosnak és az ott élőknek származhat kellemetlensége.

 

A hatósági bizonyítvány birtokában egy (azaz közös) mérőóra esetén is annyiszor jár a kedvezményes árú gázmennyiség, ahány lakás az okiratban szerepel.

 

-  Ilyen hatósági bizonyítvány nélkül csak mérőóránként (mérési) helyenként jár a kedvezményes mennyiség (kivéve a közös gázfűtésű társasházaknál, lakásszövetkezeteknél, amelyekre külön szabályok vonatkoznak).

 

Az igazolás birtokában a gázszolgáltatótól lehet igényelni a többletmennyiséget, ami a kérelem benyújtását követő hónap elsejétől jár időarányosan (ez az évi mennyiségre vonatkozik augusztushoz képest).

 

Az éves kedvezményes mennyiség jelenleg mérési helyenként 63 645 MJ/év (1729 köbméter/év).

 

-  Ha tehát a jegyző kiadja a több lakásról szóló hatósági bizonyítványt, akkor az abban szereplő lakások számával kell megszorozni ezt a mennyiséget.

 

-  Ezt arányosítja majd a szolgáltató a hónapok számával, valamint a leolvasás és fizetés formájától függően a gázfogyasztási jelleggörbével – írja a Bank360.hu.

 

-  A kérelmezőnek büntetőjogi és kártérítési felelősséget kell vállalni azért, hogy a kérelemben szereplő lakásszám valós. Ha a szolgáltató kérésére lefolytatott ellenőrzés során az eljáró hatóság (jegyző, építésügyi hatóság) kideríti, hogy ez nem így van, akkor súlyos büntetésre számíthat, ugyanis a jogosulatlanul igénybe vett mennyiséget a piaci ár (tehát a kedvezményesnek már így is sokszorosát kitevő) másfélszeresén kell kifizetni.

 

A kedvezményes gázár jelenleg bruttó 2,865 forint/MJ, míg a piaci ár szeptember végéig 21,416 Ft/MJ, októbertől december végéig pedig 22,002 Ft/MJ.

 

-  Az új szabály ugyan a többgenerációs lakóingatlanokban élők hátrányos megkülönböztetésének a megszüntetéseként harangozták be, de a szabályozásból látszik, hogy a plusz kedvezmény szempontjából nincs jelentősége annak, hogy az ingatlanon lévő lakásokban rokonok laknak vagy sem.

 

 

-  Ha a jogszabály szerint több lakásosnak minősíthető a lakóingatlan, akkor a kedvezmény akkor is jár, ha például albérlők laknak benne.

 

-  Sőt, a rendeletben nincs szó arról, hogy a lakásokban laknia is kell valakinek, tehát a plusz kedvezmény attól függetlenül jár önálló lakásonként, hogy abban lakik-e valaki vagy sem.

 

Mi minősül „lakás rendeltetési egységnek”?

 

Azt, hogy a kedvezményes gázár szempontjából mi minősül önálló „lakás rendeltetési egységnek”, az új jogszabály szerint a 253/1997. (XII. 20.) számú kormányrendeletben foglaltak szerint kell elbírálni az alábbiak szerint:

 

 

A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek: 

 

-  lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.),

 

-  főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC),

 

-  közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és

 

-  tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.)

 

úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé a

 

-   a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

 

-   a főzést, mosogatást és az étkezést,

 

-   a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

 

-  az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását (élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

 

A lakószoba a lakás minden olyan:

közvetlen természetes megvilágítású és

 

-  szellőzésű,

 

-  fűthető,

 

-  huzamos tartózkodás céljára szolgáló,

 

-  legalább 8 négyzetméter hasznos alapterületű helyisége,

amely lehetővé teszi a pihenést és az otthoni tevékenységek folytatását

 

kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

 

A 30 négyzetmétert meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 négyzetméteresnek kell lennie.

 

Ebbe és a lakószoba legalább 8 négyzetméterébe nem számítható be:

 

 a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség,

 

-  helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

 

A lakásnak fűthetőnek kell lennie,

 

 lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést,

 

-  természetes megvilágítást biztosítani kell.

 

Extra kedvezmény a csokos tetőtérbeépítésekre

 

Az új rendelet plusz kedvezményes gázmennyiséget ad azoknak is, akik a családi otthonteremtési támogatást (csok) tetőtér-beépítésre veszik igénybe.

 

Ezt a lakáscélú állami támogatásról szóló támogatói okirat bemutatásával kaphatják meg a jogosultak.

 

Ezzel praktikusan megduplázható az ilyen, egy mérőórás, de plusz tetőtérbeépítéses lakóingatlanokban a kedvezményes mennyiség.

Az új rendeletében bevezeti a családi fogyasztói közösségek fogalmát – írja a Bank360.hu.


Pénzügy Adózás Otthon Jog