1. Ha a gyermekgondozási díj folyósítása mellett visszamegyek dolgozni és keresőképtelenné válok, jogosult lehetek –e egyidejűleg gyermekgondozási díjra és táppénzre is?

Lehetőség van  a gyermekgondozási díj folyósítása mellett korlátlan időben keresőtevékenységet folytatni. Ha Ön gyermekgondozási díj folyósítása mellett dolgozik és keresőképtelenné válik, akkor a - betegszabadságra való jogosultsági szabályok figyelembevételével - a gyermekgondozási díj folyósítása mellett táppénzben részesülhet.

2. Mennyi ideig kaphatok táppénzt 2024-ben? Ameddig beteg vagyok, végig jogosult vagyok rá?

A táppénz a keresőképtelenség idejére, de legfeljebb a folyamatos biztosítási időnek megfelelő időtartamra, maximum egy évig folyósítható. Ha a biztosított egy évnél rövidebb ideig volt folyamatosan biztosított, akkor annyi időre jogosult táppénzre amennyi folyamatos biztosítási idővel rendelkezett a keresőképtelenségét megelőzően.

3. Ha a munkaviszonyom megszűnt hogyan kaphatok táppénzt?

A biztosítási jogviszony (pl.: munkaviszony, egyéni vagy társas vállalkozói jogviszony, stb.) megszűnését követően (ún.: passzív jogon) táppénz nem jár. Az egészségbiztosítási pénztári feladatkörükben eljáró kormányhivataloknak méltányosságból sincs lehetősége „passzív” táppénz megállapítására. Ha a biztosítottnak a táppénz folyósítása alatt valamilyen okból megszűnik a biztosítási jogviszonya, akkor a biztosítási jogviszony utolsó napjáig kaphat táppénzt.

4. Jár-e táppénz szombatra és vasárnapra?

A táppénz minden naptári napra jár, ideértve a szabadnapot, a heti pihenőnapot és a munkaszüneti napot is. Nem jár táppénz a keresőképtelenségnek arra az időtartamára, amelyre a biztosított átlagkeresetre jogosult, illetőleg, amely alatt a biztosítás szünetel, munkavégzési kötelezettség hiányában keresetveszteség nincs, továbbá a betegszabadság lejártát követő szabadnapra és heti pihenőnapra, ha az azt követő munkanapon (munkaszüneti napon) a keresőképtelenség már nem áll fenn. A táppénz összege és számítása 2023-ban.

5. Meddig kaphatok táppénzt, ha 4 hónapja van munkahelyem, előtte fél évig nem dolgoztam sehol és beteg lettem?

Aki a keresőképtelensége első napját közvetlenül megelőző egy évnél rövidebb ideig volt folyamatosan biztosított, táppénzt csak a folyamatos biztosításának megfelelő ideig kaphat. Tehát, a betegszabadság lejártát követő naptól a keresőképtelensége időtartamára, de legfeljebb 4 hónapra kaphat táppénzt.

6. Folyósítják-e a táppénzt a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozást segítő ellátás (gyes) folyósítása alatt?

Amennyiben Ön a gyermekgondozási díj, vagy gyermekgondozást segítő ellátás folyósítása mellett munkát végez, és keresőképtelenné válik, jogosulttá válhat táppénzre.

7. Az 5 éves gyermekem után meddig vehetek igénybe gyermekápolási táppénzt?

A gyermekápolási táppénzt a biztosított szülő a gyermek betegsége miatti keresőképtelensége idejére figyelemmel, a gyermek életkora alapján meghatározott napokra veheti igénybe. A szülő a háromévesnél idősebb, de hatévesnél fiatalabb gyermek esetén évenként és gyermekenként negyvenkettő, egyedülállóként nyolcvannégy naptári napon át vehet igénybe gyermekápolási táppénzt.

8. Jár-e gyermekápolási táppénz, ha a gyermekem kórházban van?

Gyermekápolási táppénz jár, ha az anya, a kórházi ápolás alatt álló egyévesnél fiatalabb gyermekét szoptatja; valamint ha a szülő tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartamára a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben.

9. Hol kell igényelni a táppénzt?

A táppénz megállapítása iránti kérelmet a foglalkoztatóhoz kell benyújtani. Az egyéni vállalkozónak és a biztosított mezőgazdasági őstermelőnek közvetlenül a székhelye szerinti egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatalhoz kell benyújtania a kérelmét.

10. Hogyan igazoljam, hogy a munkáltatómnak leadtam a táppénzes igazolásomat?

A munkáltató köteles a biztosított által a foglalkoztatója felé benyújtott táppénz kérelem átvételét hitelt érdemlő módon igazolni.


Egészség Jog Munka