Ezért az irányítást (felügyeletet) gyakorló miniszter, ennek hiányában az országos hatáskörű szerv vagy hivatal vezetőjének javaslatára hivatalos célú utazásuk, illetőleg kiküldetésük idejére szolgálati útlevelet kaphatnak:

- a központi államigazgatási szerveknél, a Köztársasági Elnök Hivatalánál, az Országgyűlés Hivatalánál, az Alkotmánybíróság Hivatalánál, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalánál, az Állami Számvevőszéknél, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál foglalkoztatottak;

- a bírák és az ügyészek;

- a Magyar Nemzeti Bank vezető munkatársai;

- a szomszédos államokkal fennálló vízügyi együttműködés keretében vízi munka elvégzése, vízkár vagy jégveszély elhárítása érdekében határvízen közlekedő vízügyi dolgozók;

- a velük hivatalos célból együtt utazó, közös háztartásban élő házastársuk és eltartott gyermekeik.

A törvény az üzleti szférára nem terjeszti ki a szolgálati útlevelet, viszont a külföldi magyar kulturális intézetbe vagy kereskedelemfejlesztési irodába, nemzeti idegenforgalmi képviselet irodájába tartós külszolgálatra kihelyezett magyar állampolgárok, valamint a vele együtt utazó, közös háztartásban élő házastársa és eltartott gyermeke, amennyiben diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló egyéb kiváltságot és mentességet nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján nem élveznek, az irányítást (felügyeletet) gyakorló miniszter javaslatára kaphatnak ilyen útlevelet.

Időpontot hogyan lehet okmányirodába kérni?


Utazás