A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen induló kommunikációs képzés célja, hogy olyan kommunikációs és médiaszakembereket bocsássanak ki az egyetemről, akik a megszerzett tudásukat képesek – vezetői szerepben is – a folyamatos változásokhoz igazítani. Az NKE-n végzett hallgatók számára biztos elhelyezkedési lehetőséget jelent az egyetem kiterjedt kapcsolatrendszere, illetve a képzés részeként elvégzett szakmai gyakorlat. A hallgatók kommunikációs szakértőként, vezetőként, közösségimédia-menedzserként, illetve kutatóként is elhelyezkedhetnek a köz- vagy akár magánszférában. 

A kommunikáció- és médiatudomány mesterszak a magyar (és későbbiekben a nemzetközi) felsőoktatási térben is határozott, a közszolgálati kommunikáció fejlesztését és a digitalizációt hangsúlyozó, egyedülálló képzési karakterrel rendelkezik. 

A mesterképzés tantervét valós munkaerőpiaci igények alapján dolgozták ki: az utóbbi években a közigazgatásban és a közszférában jelentős igény mutatkozott képzett kommunikátorok iránt, akik rendelkeznek többek között a kampánytervezéshez és közösségimédia-menedzsmenthez szükséges szakmai ismeretekkel, a beszédíráshoz és médiaszereplésekhez nélkülözhetetlen retorikai eszköztárral, tisztában vannak a tárgyalásos és csoportos döntéshozás hátterével.

A kommunikáció- és médiatudomány mesterszakok hazai kínálatában ugyanakkor korábban nem volt olyan képzés, amely ezt az ismeretanyagot kifejezetten a közszolgálat és a közigazgatási szervek sajátos igényeihez igazítva adná át. Az új képzés egyediségét a közszolgálati kommunikáció és a digitális média középpontba állítása adja. 

A szakon két specializáció indul: az egyik a digitális média, a másik a közszolgálati és politikai kommunikációmenedzsment lesz. Az előbbin a szervezeti digitálismédia-kezelés, a mesterséges intelligenciára építő folyamatok vizsgálata, illetve a digitális médiatudatosság fejlesztése kerül előtérbe.

A másik specializáció a közszolgálati és közéleti vezetőképzést segíti elő, a politikai kommunikáció, a nemzetközi tárgyalástechnika, a közszereplők médiagyakorlata, illetve a fenntartható vezetői kommunikáció alapvetéseivel. Mindezek alapján a szak hallgatói többek között olyan kérdésekre is választ kaphatnak majd, mint hogy hogyan érdemes egy közszereplőnek megjelennie a médiában, hogyan tudja a kommunikáció során a lehető legjobb képet kialakítani magáról és az általa képviselt szervezetről. A tudatos médiakezelés kialakításában a szervezeti kommunikáció és ennek pszichológiai vonatkozásai is fontos szerepet játszanak.

A képzés tárgyfelelősei az NKE vezető oktatói, akik az oktatásban a legújabb módszertani és szakmai innovációkra építenek. Rajtuk kívül gyakorlati szakértőket is bevonnak az oktatásba. A szakot egy új, önálló Digitális Média és Kommunikáció Tanszék gondozza. 

A képzési tervet a tanulás élményszerűségét előtérbe helyező Kreatív Tanulási Program alapelvei szerint hozták létre. Kiemelt szempont volt az oktatók felkérésekor, hogy a kreatív, valós hallgatói tapasztalatokra építő tanítási módszereket ők is alkalmazzák. A gamifikációs és projektmódszerek figyelembe veszik a hallgatók sokféleségét, és rugalmas tanulási útvonalakat tesznek lehetővé számukra. Emellett a kiscsoportos órák is garantálják az emberközeli, hallgatóközpontú oktatást. 

A tehetséggondozást szolgálja a már működő Kommunikáció- és médiatudomány tudományos diákkör, amelyben a pályázók versenyre felkészülését workshopokkal és egyéni mentorálással is támogatják.

A szeptemberben induló, kétéves Kommunikáció- és médiatudomány képzésre az egyetem tervei szerint a 2023. júliusi pótfelvételi időszakban lehet jelentkezni a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az egyetem tíz hallgatónak ösztöndíj-lehetőséget is biztosít. 

Egyetemi taníttatás költségei kalkulátor.


Iskola