Iskola

Külföldi tanulmányok bejelentése 2023 - külföldi tanulmányok beszámítása

Külföldi tanulmányok bejelentése 2023 - külföldi tanulmányok beszámítása
2022. 11. 21.
Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. Ha külföldön tanul valaki milyen esetben kötelező azt bejelenteni a hatóságnak 2023-ban is?

Nyelvvizsga honosítás 2023

Nyelvvizsga honosítás 2023
2022. 11. 20.
Milyen nyelvvizsgát lehet honosítani Magyarországon 2023-ban? Mely nyelvek nyelvvizsgáit lehetséges honosítani? Honosítható nyelvek listája 2023. Honosítási kérelem 2023. Mennyibe kerül, mennyi a díja a nyelvvizsga honosításnak?

Közösségi szolgálat teljesítése 2023 és iskolai közösségi szolgálat igazolása 2023

Közösségi szolgálat teljesítése 2023 és iskolai közösségi szolgálat igazolása 2023
2022. 11. 20.
A középiskolai nappali képzésben résztvevő és érettségi vizsgára készülő tanulókra vonatkozóan az érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra ún. közösségi szolgálat teljesítése.

Egyéni tanrend kérelem 2023 - milyen esetben kaphat egy tanuló egyéni tanrendet? Magántanuló 2023

Egyéni tanrend kérelem 2023 - milyen esetben kaphat egy tanuló egyéni tanrendet? Magántanuló 2023
2022. 11. 20.
Ki igényelhet a jog szerint 2023-ban egyéni tanrendet / egyéni iskolai munkarendet? Hogyan és hová kell az egyéni tanrend kérelmet benyújtani 2023-ban? Pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága mi alapján hagyja jóvá a kérvényt? Adott tanévre milyen határidőig kell benyújtani az egyéni tanrendre vonatkozó kérvényt 2023-ban? Magántanulói státusz 2023-ban.

Érettségi vizsga 2023 szabályai

Érettségi vizsga 2023 szabályai
2022. 11. 20.
Az érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó rendelkezik-e az általános műveltség alapjaival és olyan képességekkel, amelyek alkalmassá teszik az önművelésre, szert tett-e megfelelő tárgyi tudásra, gondolkodási és tájékozódási képességre, képes-e ismereteinek rendszerezésére és gyakorlati alkalmazására, valamint felkészült-e a felsőoktatási tanulmányok megkezdésére 2023-ban.

Bizonyítvány másolat igénylése 2023 - Iskolai bizonyítvány másodlat és törzslap másolat kérelemre 2023

Bizonyítvány másolat igénylése 2023 - Iskolai bizonyítvány másodlat és törzslap másolat kérelemre 2023
2022. 11. 20.
Elveszett bizonyítvány, megsemmisült iskolai bizonyítvány pótlása és másolat igénylés folyamata 2023-ban. Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a törzslap alapján bizonyítványmásodlat állítható ki. Kihez kell fordulni a bizonyítvány másolati példányáért? Ügyintézés 2023. Mennyibe kerül egy bizonyítvány másolat kiállítása, bizonyítvány illeték költsége?

Középiskolai beiratkozás 2023

Középiskolai beiratkozás 2023
2022. 11. 19.
A középiskolai beiratkozás eseménye során a középfokú intézmények általános felvételi eljárásában résztvevő, és felvételt nyert tanulói törvényes képviselőinek lehetőségük van gyermekük középfokú intézménybe történő beíratására 2023-ban is. A középiskolai beiratkozás menete, folyamata és határidők 2023.

KRESZ vizsga 2023 - kresz vizsga teszt, a kresz vizsga menete és ponthatárok 2023 - KRESZ vizsga tanfolyam támogatás igénylése

KRESZ vizsga 2023 - kresz vizsga teszt, a kresz vizsga menete és ponthatárok 2023 - KRESZ vizsga tanfolyam támogatás igénylése
2022. 11. 19.
Hogyan lehet támogatást igényelni 2023-ban KRESZ tanfolyam elvégzéséhez és a vizsgához? Ki jogosult Kresz vizsga támogatásra? Kresz támogatás igénylése 2023-ban. A 2018. július 1-jét követően letett „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam díjához nyújtott támogatás igénylésére irányuló eljárás. Milyen határidőket kell betartani KRESZ támogatás igénylése esetén 2023-ban? Hány forint a támogatás összege?

Kötelező olvasmányok 2023 - Általános iskolai kötelező olvasmányok 1-8. osztályosok számára

Kötelező olvasmányok 2023 - Általános iskolai kötelező olvasmányok 1-8. osztályosok számára
2022. 11. 19.
Az általános iskolai kötelező olvasmányok célja a szövegismeret, szövegértés, majd később az irodalmi szöveg tudományos megközelítése, melyek elengedhetetlenek egy jó irodalom óra megtartásához. Mik a kötelező olvasmányos 2023-ban az általános iskola 1. osztályától az általános iskola 8. osztályáig? Lássuk a kötelező olvasmányok listáját 2023-ban!

Általános iskolai átiratkozás 2023 - hogyan megy az átiratkozás egy másik általános iskolába?

Általános iskolai átiratkozás 2023 - hogyan megy az átiratkozás egy másik általános iskolába?
2022. 11. 18.
Átiratkozás általános iskolák között 2023-ban: a magyar köznevelésben egy adott intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő tanulók egy általuk választott másik magyar köznevelési intézménybe történő átjelentkezése. A tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van. Az iskolai átiratkozás során az intézmény által meghatározott dokumentumokat kell benyújtani, illetve bemutatni. Amennyiben az általános iskolai tanuló úgy kíván iskolát váltani, hogy az az iskolatípus változtatásával is jár, az átvételre a felvételre megállapított eljárás szerint kerülhet sor.

Általános iskolai beiratkozás 2023 - Beiskolázás 2023

Általános iskolai beiratkozás 2023 - Beiskolázás 2023
2022. 11. 18.
Mi az általános iskolai beiratkozás folyamata 2023-ban? Az óvodai ellátást követően, a tanköteles gyermeket a szülő vagy más törvényes képviselő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára. Mikor van a beiratkozás? Milyen dokumentumok, iratok kellenek az általános iskolai beiratkozáshoz 2023-ban? Valóban szabálysértést követ el a szülő, ha nem iratja be a gyerekét az iskolába? Tankötelezettség 2023.

Általános iskolai csengetési rend - mikor van szünet és mikor csengetnek be és ki az egyes tanórákon?

Általános iskolai csengetési rend - mikor van szünet és mikor csengetnek be és ki az egyes tanórákon?
2022. 11. 18.
Kicsengetés és becsengetés időpontja az általános iskolában a tanév során. Mikor van a ki- és becsengetés időpontja az egyes tanítási órákra az általános iskolákban? Általános iskola csengetési rendje 2023.

Felsőoktatási felvételi 2023 - Egyetemi, főiskolai felvételi 2023 eljárás

Felsőoktatási felvételi 2023 - Egyetemi, főiskolai felvételi 2023 eljárás
2022. 11. 16.
Magyarországi felsőoktatási intézménybe 2023-ban is felvételi kérelem benyújtásával lehet jelentkezni központi felvételi eljárás keretében. A jelentkezés elektronikusan történik a www.felvi.hu honlapon elérhető E-felvételi szolgáltatáson keresztül, amely regisztrációt követően érhető el.

Nobel-békedíjra jelölt oktatási mozgalom segíti a diákok társadalmi mobilitását

Nobel-békedíjra jelölt oktatási mozgalom segíti a diákok társadalmi mobilitását
2022. 11. 16.
Öregdiák és közösségi felmérést végzett a United World Colleges (UWC) Magyarországi Egyesülete az UWC oktatási programok gazdasági-társadalmi hatásáról. Ezzel részben egyidejűleg a nemzetközi oktatási mozgalom számára a Harvard Egyetem végzett egy független hatástanulmányt, amelyben összesen közel hétezer alumni, ötezer UWC-s diák és több mint kétszáz iskolai vagy egyesületi dolgozó vett részt online kérdőív vagy interjú formájában.

Ezt üzeni a magyaroknak Neil deGrasse Tyson

Ezt üzeni a magyaroknak Neil deGrasse Tyson
2022. 11. 09.
Kevés jeles tudósról mondható el, hogy elismert tudományos tevékenysége mellett egyben a popkultúra ikonja is, de Neil deGrasse Tyson asztrofizikus kétségkívül e szűkkörű klubba tartozik.

Az egyedülálló természetfilm-sorozat - A fagy birodalma II - egyes jeleneteit egyenesen az űrből vették fel

Az egyedülálló természetfilm-sorozat -  A fagy birodalma II - egyes jeleneteit egyenesen az űrből vették fel
2022. 11. 09.
Ember számára élhetetlen körülmények között forgatott a Frozen Planet II stábja 3 éven át, hogy megörökítsék azokat a ritka, fagyott világban élő állatfajokat és viselkedésüket, melyeket eddig sosem láthatott a nagyközönség.

Diákhitel 2023 igénylése - Diákhitel kamata és törlesztése 2023

Diákhitel 2023 igénylése - Diákhitel kamata és törlesztése 2023
2022. 11. 05.
A Diákhitel 2023-ban is az egyetemi/főiskolai hallgatókra szabott speciális hitelkonstrukció, melynek visszafizetése biztonságos, tervezhető, az átlagos friss diplomások pénzügyi helyzetéhez igazodik. A kölcsön törlesztésének megkezdése a hallgatói jogviszony megszűnését követően, de legkésőbb a 45. életév betöltésének időpontját követő negyedik hónap első napján válik esedékessé - olvashatjuk a magyarország.hu portálon. Diákhitel1 feltételek 2023, Diákhitel2 feltételek 2023, Diákhitel Plusz 2023. Mikor kell késedelmi kamatot fizetni a Diákhitelnél?

Tanulmányi szerződés 2023 szabályai

Tanulmányi szerződés 2023 szabályai
2022. 11. 03.
A tanulmányi szerződésben 2023-ban is a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a munkavállaló pedig arra kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja és a képzettség megszerzése után a támogatás mértékével arányos időn - de legfeljebb 5 éven - keresztül munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg. A munkaviszonyban töltött idő számításánál - eltérő megállapodás hiányában - a Munka Törvénykönyve 115. § (2) bekezdése megfelelően irányadó.

A fagy birodalma II sorozat teljesen ingyen elérhető

A fagy birodalma II sorozat teljesen ingyen elérhető
2022. 10. 27.
Fagyott világ...Új Minecraft pályákat inspirált a BBC Earth Frozen Planet II sorozata

2023 munkaszüneti és ünnepnapok Németországban

2023 munkaszüneti és ünnepnapok Németországban
2022. 10. 22.
Mikor vannak szabadnapok és ünnepek Németországban 2023-ban

Munkaszüneti napok 2023, ünnepnapok és hosszúhétvégék 2023, Iskolai szünetek 2023

Munkaszüneti napok 2023, ünnepnapok és hosszúhétvégék 2023, Iskolai szünetek 2023
2022. 10. 22.
2023. év munkaszüneti napok, hosszúhétvégék és iskolai szünetek

Kiemelt érdeklődés mellett rendeztek katonai logisztikai bemutatónapot

Kiemelt érdeklődés mellett rendeztek katonai logisztikai bemutatónapot
2022. 10. 21.
2022. október 19-én pályaorientációs katonai logisztikai bemutatónapot rendeztek Budapesten, a Magyar Honvédség (MH) Anyagellátó Raktárbázis Újszász utcai telephelyén.

Megvan az első magyar ezüstérmes a szakmák világversenyén!

Megvan az első magyar ezüstérmes a szakmák világversenyén!
2022. 10. 21.
Sisák Botond webfejlesztő versenyszámban, Dél-Koreában léphetett a dobogó második fokára a WorldSkills Competition 2022 Special Edition világversenyen.

A szegedi egyetem két alumnáját tagjai közé választotta az amerikai Nemzeti Orvostudományi Akadémia

A szegedi egyetem két alumnáját tagjai közé választotta az amerikai Nemzeti Orvostudományi Akadémia
2022. 10. 21.
Karikó Katalint és Polyák Kornéliát, a Szegedi Tudományegyetem elődintézményeiben diplomázó két egykori hallgatót, az SZBK két korábbi munkatársát is a National Academy of Medicine (NAM) tagjává választották.

FELVÉTELI 2024: A NYELVTUDÁS TOVÁBBRA IS KIEMELTEN FONTOS A BGE-N

FELVÉTELI 2024: A NYELVTUDÁS TOVÁBBRA IS KIEMELTEN FONTOS A BGE-N
2022. 10. 21.
A Budapesti Gazdasági Egyetem előnyt jelent majd a nyelvismeret, a sportteljesítmény, a tanulmányi versenyeken elért eredmény, valamint figyelmet fordítanak az átlagosnál nehezebb élet- vagy tanulási körülmények között levő jelentkezők egyedi helyzetére is.

Hogyan vegyük rá a gyereket az alumínium szelektív gyűjtésére?

Hogyan vegyük rá a gyereket az alumínium szelektív gyűjtésére?
2022. 10. 21.
Földünkért világnap ne csak egy napon legyen fontos!

Az európai tanárok nem rendelkeznek kellő tapasztalattal a digitális tanítás terén

Az európai tanárok nem rendelkeznek kellő tapasztalattal a digitális tanítás terén
2022. 10. 21.
10-ből 9 tanár úgy véli, hogy az iskolák felelőssége a digitális ismeretek előmozdítása

Kyndryl Ipari Tanszéket alapítottak az Óbudai Egyetemen

Kyndryl Ipari Tanszéket alapítottak az Óbudai Egyetemen
2022. 10. 18.
Az Óbudai Egyetem és a Kyndryl Magyarország - Kyndryl Ügyfél Innovációs Központ megállapodást írt alá arról, hogy a székesfehérvári Alba Regia Műszaki Karon létrehozzák a Kyndryl Ipari Tanszéket, amely a felhőtechnológiák és a kapcsolódó területek oktatására összpontosít, hogy a hallgatókat felkészítse a jövő munkahelyeire.

Az élethosszig tartó tanulást hozza el a Finnországból érkező networking klub

Az élethosszig tartó tanulást hozza el a Finnországból érkező networking klub
2022. 10. 18.
Idén ősszel érkezik meg Helsinkiből a Boost Finland testvére, a Boost Hungary, párhuzamosan az észtországi networking klub alapításával.

Etesd az Eszed iskolai kihívás

Etesd az Eszed iskolai kihívás
2022. 10. 13.
A tavalyi sikeres próba után idén októberben országossá bővült a Nestlé Hungária és az Okos Doboz több hetes közös egészségnevelési oktatóprogramja.
Kategóriák
Legnépszerűbb
Legújabb