Iskolai őszi szünet hivatalos időszaka a 2019/2020-as tanévben a hatályos EMMI rendelet értelmében:

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. október 25. (péntek),

Az őszi szünet utáni első tanítási nap: 2019. november 4. (hétfő).

Tehát az őszi szünet 2019-ben a két időpont között: október 26-tól (szombat) november 3.-ig tart (vasárnap).

HELYESÍRÁS dolgozat itt. - Teszteld tudásod!

Az iskola a meghatározott szünetek mellett - a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha - az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával - heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák a meghatározott időpontoktól eltérhetnek, továbbá a meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.

A szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának - szükség esetén - gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében, továbbá a 2. § (2) bekezdésében előírt tanítási napok számára figyelemmel - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

Iskolai tavaszi szünet időpontja 2020-ben


Gyermek Iskola