Iskolai téli szünet hivatalos időszaka a 2019/2020-as tanévben a hatályos EMMI rendelet értelmében:

A 2019-es tanévben iskolai téli szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019. december 20. (péntek),

A téli szünet utáni első tanítási nap: 2020. január 6. (hétfő).

HELYESÍRÁS dolgozat itt. - Teszteld tudásod!

Az iskola a meghatározott szünetek mellett - a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha - az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával - heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák a meghatározott időpontoktól eltérhetnek, továbbá a meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.

A szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának - szükség esetén - gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében, továbbá a 2. § (2) bekezdésében előírt tanítási napok számára figyelemmel - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

Iskolai őszi szünet időpontja 2019-ben

Iskolai tavaszi szünet időpontja 2020-ben

 


Gyermek Iskola