A magyarok túlnyomó többsége (86%) még sosem használt kriptovalutát, és azok fele (a teljes minta 7%-a) is inkább egyfajta hobbiként kezeli a kriptovalutákba történő befektetést, akik már használtak ilyen fizetőeszközt. A kriptovalutáktól idegenkedők jelentős, bő egyharmadnyi (34%) hányada tartana igényt több magyar nyelvű információra a témával kapcsolatban.

A kriptokereskedelemből kimaradók közel fele (44%) állította azt, hogy nem rendelkezik elegendő információval, és nagyjából ugyanennyien (45%) vannak, akik egyelőre nem érdeklődnek a kriptovaluták világa iránt. Többek között ez derül ki a világ legnagyobb kriptovalutatőzsdéje, a Binance által megrendelt friss reprezentatív kutatásból, amelyet az Opinio készített a nyílt forrású digitális fizetőeszköz hazai elfogadottságáról.

Csak megfontoltan

A legtöbben (48%) arról szeretnének informálódni, hogy milyen hosszútávú befektetési lehetőségek rejlenek a kriptovalutában, illetve hogyan adózik az így szerzett jövedelem (39%) után, milyen hazai és nemzetközi szabályok vonatkoznak a kriptovaluták kereskedelmére (34%).

A kriptovalutát használók körében felülreprezentáltak a diplomások, akik szeretnék tüzetesen megismerni az eszközt, amibe befektetnek. A válaszaik alapján ők jellemzően specifikus tartalmakat (árfolyamelemzéseket, termékleírásokat) olvasva döntenek arról, melyik kriptovalutába fektessenek. A márka ereje önmagában nem számít döntő szempontnak választásukban.

A kriptovalutákkal kereskedők Magyarországon általában a Bitcoint részesítik előnyben (61%), ezt követi az Ethereum (45%).

Azok körében is a Bitcoin a legismertebb kriptovaluta, akik távol tartják magukat a kriptotőzsdéktől, bár körükben 15%-ra rúg azok aránya, akik egyik kriptovalutáról sem hallottak még.

A megkérdezettek 3%-a csupán kiegészítő jövedelemszerzés céljából fektet kriptovalutákba, 4% pedig alkalmi felhasználónak tekinthető. A teljes mintában mindössze 1% azok aránya, akiknek a kriptovaluta az elsőszámú bevételi forrásuk.

A kriptokereskedelemből kimaradók közel háromnegyede (73%) 50 ezer forint alatti összeget fektetne be a digitális fizetőeszközbe, aminek részben az az oka, hogy a kockázatvállalásra inkább hajlandó, 20 év alatti korosztály kevesebb anyagi forrással rendelkezik. Az átlagos befektetni kívánt összeg 122 ezer forint. 

Biztonság mindenekelőtt 

A termékválasztásban a profitráta több más fontos faktor mellett játszik szerepet. A felhasználók a kripto befektetéseikben a biztonságot (49%) és a könnyű használhatóságot (32%) tartják meghatározónak, és a válaszok alapján fontos faktor az adatvédelem (30%) és a bizalom (20%) is. Az elérhető profit mellett ezek is nagyon fontos szerepet játszanak a döntésekben.

Még mindig sokan vannak ugyanakkor, akik csak távolról figyelik a kriptotőzsdéket: 26%-uk ugyanis azért nem vállalkozik a kriptovalutákkal történő kereskedelemre, mert nem tartja elég biztonságosnak, 16%-uknak pedig adatvédelmi aggályai vannak velük kapcsolatban.

A magyarok jellemzően nem fizetőeszközként gondolnak a kriptovalutákra, hanem hosszútávú, és a jellegéből adódóan nagy kockázatú befektetési lehetőségként – 38% írta le így az eszközt. A távolmaradást a kriptovalutával való kereskedelemtől egyéb tényezők is motiválják, mindenekelőtt a befektetésre felszabadítható tőke hiánya (38%).

Viszonylag sokan (37%) lennének nyitottak olyan kriptovalutára, “amely ingyenesen elérhető, azaz egyáltalán nincsenek anyagi vonzatai” – ami kriptok iránt meglévő kíváncsiságra és nyitottságra utal: a válaszadók kísérleteznének a műfajjal, ha kapnának akár kis értékű kriptovalutát, amellyel kipróbálhatják, hogyan működik ez a világ.  

„A magyarok láthatóan csak olyan eszközbe hajlandóak jelentősebb összeget fektetni, amelyről elegendő információval rendelkeznek. Egy pénzügyi döntéseiben nagyon tudatos, kifejezetten információéhes közönséget kell megszólítanunk, amennyiben a kriptovaluták széles körben elterjedt adaptációját szeretnénk segíteni” – nyilatkozta Balogh Dávid, a Binance magyarországi Community & Marketing Managere.

A kriptovaluta-kereskedelemről szóló online kutatás 2022. december első felében készült; a vizsgálatban kor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentatív módon megválogatott 1034, okostelefonnal rendelkező, 18-59 éves korú válaszadó vett részt Magyarországon.

A kriptovaluták iránti lakossági érdeklődés az elmúlt néhány évben emelkedett meg jelentősen globális szinten: 2017-ben még csak körülbelül 5,8 millió volt a kriptovalutákat használók száma világszerte, 2020-ban azonban már elérte a 101 milliót. 

A Binance által 2020-ban elvégzett globális felmérés eredményei szerint a felhasználók többsége (52%) a kriptovalutákra jövedelemszerzési lehetőségként tekint, 15% pedig egyenesen elsődleges jövedelemforrásként.


Pénzügy