Az utalás a Magyar Nemzeti Bank által forgalmazott devizanemben teljesíthető. Az ellátás külföldre történő folyósítása esetén – ha annak összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el – a jogosult kérheti azt negyedévente, félévente vagy évente utólag folyósítani.

Jogosultak köre

Külföldön élő ügyfél, vagy belföldi meghatalmazottja.

Mit kell tenni, hogyan kell intézkedni, hogy a nyugdíjunkat külföldre utalják?

Ki kell tölteni a nyilatkozat űrlapot, vagy nyomtatványt, melyhez csatolhatja a bejelentés alapjául szolgáló dokumentumokat.

Az elektronikusan beküldhető űrlap a magyarorszag.hu oldalán a "Nyugdíj" főmenüben található "Ellátások folyósítása" almenü pontban tölthető le.

A személyes, vagy postai úton történő benyújtás esetén kitöltendő, illetőleg a számítógéppel történő kitöltés után kinyomtatható formanyomtatvány (N20) szintén a magyarorszag.hu oldalán található.

Benyújtandó dokumentumok

Külföldön élő vagy tartózkodó személy nyilatkozata az ellátás folyósításához űrlap, vagy nyomtatvány.

Fizetési kötelezettség nincs, az eljárás illeték- és költségmentes.

Eljáró szerv: Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Felettes szerv/jogorvoslat:  Felügyeleti szerv a Magyar Államkincstár Központ.

Egyéb információk

A külföldön élő ügyfél választhat az ellátás folyósítási módjai közül.

Magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő folyósítás esetén az utalás forintban történik és a devizanem, valamint a havi folyósítástól eltérő utalási ütemezés nem választható.

EU/EGT országban, Svájcban, az Egyesült Királyságban működő pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára folyósítást kizárólag EU/EGT országban, Svájcban vagy az Egyesült Királyságban élő, ellátásban részesülő személy kérhet.

Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött országban működő pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára folyósítást kizárólag valamely egyezményes országban élő, ellátásban részesülő személy kérhet.

Külföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett bankszámlára történő folyósításnál az utalás teljesítéséhez a devizanem adatokat is meg kell adni. Választani a Magyar Nemzeti Bank által forgalmazott devizanemekből lehet.

Amennyiben a nyilatkozatot magyarországi meghatalmazott tölti ki, a képviseletre vonatkozó adatok megadását követően csak magyarországi postai címre, illetve magyarországi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára történő folyósítási módból választhat.

A nyilatkozat előterjeszthető elektronikusan, személyesen, illetve postai úton is.

Elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek az e célra rendszeresített űrlap segítségével nyújthatják be a bejelentést.

Személyesen: a kérelem előterjeszthető személyesen a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyfélszolgálatán (Budapest, XIII. ker. Váci út 73.), illetve bármely kormányablakban.

Postai úton: a kérelem postai úton a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak címezve nyújtható be. Postacím: 1820 Budapest.


Pénzügy