Elnevezés: Prémium Magyar Állampapír, PMÁP 

Sorozatszáma: 2027/J

ISIN kódja: HU0000406061

Kibocsátó: Magyar Állam

Kamatozás kezdőnapja: 2022. szeptember 30.

Lejárat napja: 2027. január 27.

Futamidő: 5 év

Kibocsátás módja: Adagolt kibocsátás

Elsődleges forgalombahozatali időszak ideje: 2022. szeptember 29. – 2023. szeptember 29.

Forgalombahozatali ár: A forgalomba hozatal első napján a névérték, ezt követően a névérték és a felhalmozott kamat összege

Névértéke: 1 HUF

Értékesítési korlát*: 250.000.000 db

*A Prémium Magyar Állampapír ezen sorozatából adott Forgalmazó egy befektető részére a forgalomba hozatal során (elsődleges piacon) legfeljebb 250.000.000 darab mennyiséget értékesíthet. 

Kamatozás jellege: Változó kamatozású

Kamat mértékének meghatározása: A meghatározott Kamatbázis és Kamatprémium összege

Kamatbázis - első kamatperiódus: 0,00% - az első kamatperiódusra fix éves kamat került megállapításra, melynek mértéke: 11,75%

Kamatbázis - további kamatperiódus: A kamatbázis megegyezik a megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a KSH által közzétett éves átlagos fogyaszói árindex-változás százalékos mértékével, azzal, hogy amennyiben ez az érték nulla vagy negatív lenne, akkor a kamatbázis 0%-kal egyenlő.

Kamatprémium: évi 0,75%

Kamatfizetés napjai: 2023. január 27., 2024. január 27., 2025. január 27., 2026. január 27., 2027. január 27.

Tőkevédelem: A kötvény lejáratakor a befektetett tőke kifizetésre kerül.

Befektetői kör elsődleges forgalombahozatal során: Devizabelföldinek vagy devizakülföldinek minősülő természetes személy.

Befektetői kör másodlagos piacon: Megegyezik az elsődleges forgalombahozatal kapcsán megjelölt befektetői körrel.


Pénzügy